هفت قریه از وجود مخالفان تصفیه شد

۵ دلو ۱۳۹۴

indexدر نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولایت های پروان و لغمان، هفت قریه از وجود مخالفان تصفیه شده و یک فرد مشکوک نیز بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی، این عملیات دیروز (۴دلو) راه اندازی شده بود.

در عملیات خنجر ۲۰ در مربوطات ولسوالی کوه صافی ولایت پروان، دو قریه نیلی و ساگی از وجود مخالفان تصفیه شده و در جریان این عملیات، ۱ فرد مشکوک دستگیر شده است.

خبرنامه می افزاید که در این مدت، سه حلقه ماین نیز کشف و خنثی گردیده است.

در عین حال و در جریان عملیات فولاد ۳۰ در مربوطات ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان، قریه های گندآب، زره قلعه، محمدعلی خان کڅ، فرمان خیل و کاکڅ از وجود مخالفان تصفیه شد.

در خبرنامه آمده است که از بزرگان قوم در دو ولایت یادشده خواسته شده است که برای جلوگیری از گشت و گذار افراد ناشناس و مشکوک با نیروهای امنیتی همکاری نمایند.

عملیات،

کشته،

مخالفان،

مشکوک

ناشناس،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed