هفت تروریست مربوط شبکه حقانی در پکتیا بازداشت شد

Captureریاست عموی امنیت ملی اعلام کرد که هفت تن از تروریستان مربوط شبکه حقانی در ولایت پکتیا شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تروریستان توسط ماموران ریاست عمومی امنیت ملی از مربوطات شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا شناسایی و بازداشت شده اند.

براساس خبرامه ریاست عمومی امنیت ملی، این گروه هفت نفری از تروریستان مربوط شکبه حقانی مصروف حملات تروریستی و ماین گذاری در مربوطات ولایت پکتیا  بودند.

همچنین امینت ملی اعلام کرد که در یک اقدام دیگر ماموران این ریاست سه تن از سارقین را نیز از مربوطات شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دستگیر کرده اند.

شمس الرحمن فرزند انځرگل، الماس فرزند مصطفی و بیت الله فرزند حاجی فضل قصد سرقت نمودن پول از نمایندگی نوی کابل بانک را در شهر گردیز داشتند که قبل از رسیدن به هدف شناسایی و بازداشت شدند.