هفته ای سرد در انتظار پایتخت نشینان

۱۸ جدی ۱۳۹۵

باشنده گان کابل، پایتخت افغانستان بعد از تجربه اولین برف فصل زمستان، یک هفته سرد را نیز به تجربه خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری خارمیانه، پیش بینی هوای کابل نشان می دهد که دمای هوا در طول هفته روان، با کاهش چشمگیری روبرو است.
بر اساس این پیش بینی، هوای کابل در شب های دوشنبه و سه شنبه، تا نزدیک 18- (منفی هجده) نیز می رسد که کابلیان را وادار به احتیاط خواهد کرد.
از سویی هم، هوای کابل در روزهای این هفته بالاتر از 4+ (مثبت چهار) نخواهد رفت و پایتخت نشینان برای جلوگیری از مشکلات صحی، باید تدابیر ویژه بگیرند.
پیش بینی های هوا نشان می دهد که کاهش دما در طول هفته روان همراه با روزهای آفتابی و شب های مهتابی است و هیچ نشانی از برف و یا بارنده گی دیده نمی شود.
اما بر اساس این پیش بینی ها، دمای کابل در هفته آینده تغییر کرده و با افزایش دما روبرو خواهد بود.
این در حالی است که کابل به تاریخ 14 جدی، شاهد اولین برفباری فصل زمستان بود.

پایتخت

تدابیر صحی

کابل

هوای سرد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.