هشدار کمیسیون انتخابات به نامزهای ریاست جمهوری

۱۵ دلو ۱۳۹۲

کمیسیون مستقل انتخابات درباره استفاده از منابع مالی خارجی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سریراحمد برمک، عضوکمیسیون مستقل انتخابات امروز اعلام کرد : درصورتی که ثابت شود هریک از نامزدهای ریاست جمهوری برای تبلیغات انتخاباتی خود از منابع مالی خارجی استفاده می کنند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

وی تصریح کرد : درصورت استفاده نامزدها ازمنابع مالی خارجی حتی ممکن است نام آنها از فهرست نامزدهای ریاست جمهوری حذف شود.

برمک گفت : نامزدهای ریاست جمهوری موظف هستند گزارش مصارف تبلیغاتی خود را به کمیسیون انتخابات ارائه کنند، درغیر این صورت، نام آنها به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارائه خواهد شد.

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سیزدهم ماه دلو آغاز شد و به مدت دوماه ادامه می یابد.

انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل سال آینده با رقابت یازده نامزد برگزار می شود

انتخابات،

ریاست جمهوری،

کمیسیون،

نامزد،

هشدار،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.