هشدار کرزی به عدم بازی امریکا با حاکمیت ملی افغانستان

Hamid-Karzai_2417065bرئیس جمهور پیشین کشور با واکنش به گفته های اخیر وزیر امور خارجه امریکا، از این کشور خواست تا حاکمیت ملی افغانستان را به بازی نگیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حامد کرزی، امروز (۲۶حمل) با اشتراک در نشستی به هدف بررسی مشکلات افغانستان، نقش امریکا و پاکستان را در تامین صلح کشور مهم دانست.

وی اظهارات اخیر جان کری، وزیر خارجه امریکا مبنی بر تداوم کار حکومت وحدت ملی را مداخله آشکار این کشور در امور داخلی افغانستان عنوان کرد.

کرزی تصریح کرد که مداخله امریکا در امور داخلی افغانستان برای هیچ یک از افغان ها قابل تحمل نیست و در حالی که حضور امریکا در خاک کشور پذیرفتنی است؛ اما این حضور نباید منافع ملی را تهدید کند.

وی افزود که افغان ها به هیچ شخص و یا کشور خارجی اجازه نمی دهند که حاکمیت ملی شان را تمثیل کند.

رییس جمهور پیشین کشور با تاکید بر اینکه صلح افغانستان در دست امریکا و پاکستان است؛ اظهار داشت که حضور امریکا در افغانستان و در همکاری صادقانه اسلام آباد باید منجر به صلح در کشور گردد.

کرزی بیان داشت که اگر امریکا در تامین صلح در کشور ناموفق باشد، از کشورهای منطقه و همسایه در این امر کمک خواسته می شود.

بر اساس اظهارات منبع، انتخابات گذشته در افغانستان با مدیریت خارجی ها به بحران کشانده شد و آنها به دنبال بدنام کردن وی بودند و این رویکرد خارجی ها از جمله امریکا، بازی با حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی کشور است.

کرزی تصریح کرد که توان مداخله در انتخابات گذشته را داشته اما بنا به دلایلی از این کار خودداری کرده و گفت :«بازی بیرونی در آن انتخابات را می دانستم؛ دو بازی جریان داشت، آنها می خواستند که انتخابات را خراب کرده و مرا بد نام کنند و یا اینکه امریکا هدفی داشت که زور ما نمی کشید و اگر توان هم می بود، مقابله با آن خطرات زیادی برای کشور داشت.»

این در حالی است که در ابتدای هفته روان، جان کری، وزیر خارجه امریکا در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی، مدت کار این حکومت را پنج سال عنوان داشت، در حالی که ابتدا این حکومت دوساله دانسته شده و با برگزاری لویه جرگه به صدارتی تبدیل می شد.

حال آنکه، وزیر امور خارجه امریکا گفته است برگزاری لویه جرگه به معنی پایان کار دولت وحدت ملی نیست.

این اظهارات پیش در جریان هفته، واکنش های تند شورای ملی و شماری از احزاب سیاسی و جریان های سیاسی را به دنبال داشت که همه معتقد بودند این اظهارات مداخله آشکار امریکا در امور داخلی افغانستان است.