هشدار ارگ به ارگانهای تامین کننده امنیت لویه جرگه

۲ قوس ۱۳۹۲

ارگ ریاست جمهوری کشور به دنبال نشر گزارشهای مبنی بر مداخله ارگانهای امنیتی و افراد درامور کاری خبرنگاران در داخل خیمه لویه جرگه هشدار داد که هیچ فرد و ارگانی حق ندارد مانع ابراز نظر آزادانه نمایندگان لویه جرگه مشورتی شود.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، رویترز و برخی از رسانه های دیگرگزارش دادند که در جریان کار روز دوم لویه جرگهء مشورتی دسترسی برخی از خبرنگاران به آنعده از اعضای لویه جرگه مشورتی که در مورد قرارداد امنیتی نظر مخالف داشتند، از طرف مسوولین محدود قرار داده اند.

این در حالیست که حامدکرزی رئیس جمهوری کشورمان در بیانیه افتتاحیه جرگه مشورتی تاکید کرده بود که اعضای لویه جرگه مشورتی آزادی کامل دارند تا نظریات خود را بدون محدودیت و سانسور ابراز نموده و هیچ فرد و ارگانی اجازه ندارد این حق آنها را محدود نماید.

همچنان رئیس جمهور به مسوولین امنیتی و منتظمین لویه جرگه مشورتی دستور داده بود تا به هیچ کس اجازه ندهندکه مانع ابراز نظر اعضای لویه جرگه مشورتی شوند.

در همین حال شماری از خبرنگاران که برای پوشش خبری به خیمه لویه جرگه رفته اند می گویند نیروهای امنیتی که مسئولیت تامین امنیت نمایندگان اشتراک کننده را در داخل جرگه دارند به آنان اجازه نمی دهند تا به نمایندگان جرگه مشورتی صحبت های آزادانه داشته باشند.

این خبرنگاران تاکید دارند نیروهای امنیتی همانند محافظ آنان را بدرقه می کنند و نمی گذارند که با نمایندگان مد نظر شان مصاجبه ای را انجام دهند.

پولیس

داخله

مداخله

هشدار


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.