هشدار صلیب سرخ وسازمان ملل درباره فاجعه انسانی در یمن

۲۲ اسد ۱۳۹۴

Red Cross Chief Visits Yemen amid Humanitarian Crisis

Red Cross Chief Visits Yemen amid Humanitarian Crisis

“پیتر ماوریر” رییس کمیته صلیب سرخ جهانی، بعد از بازدید سه روزه از یمن در بیانیه ای در ژنو هشدار داد که وضع این کشور هر روز بدتر می شود و جهان باید بیدار شود و وضع یمن را ببیند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،رییس صلیب سرخ جهانی تاکید کرد که ادامه جنگ و ممنوعیت ها برای واردات مواد غذایی و دارویی به شدت روی سلامتی افراد تاثیر گذاشته و نهادهای بهداشتی و پزشکی به طور گسترده مورد حمله قرار می گیرند و دچار خسارت می شوند. وی، ارسال هرچه زودتر و بدون قید و شرط کالاهای اساسی را به یمن خواستار شد و بر ضرورت تسریع حل و فصل سیاسی منازعات تاکید کرد.

از سوی دیگر “خلیل الفری” گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص “حق برخورداری از غذا” اعلام کرد که بیش از ۱۲ میلیون یمنی به کمک های غذایی دسترسی ندارند. الفری تاکید کرد که ۶ میلیون یمنی در حال حاضر در وضعیت دشواری از نظر امکان دسترسی به کالاهای اساسی به سر می برند و ۸۵۰ هزار کودک از سوء تغذیه در این کشور رنج می برند. وی هشدار داد در صورت متوقف نشدن درگیری ها در هفته های آینده این تعداد به دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

الفری خاطرنشان کرد، مجتمع های مسکونی در چندین ولایت در منازعات و درگیری های این کشور مورد محاصره قرار گرفته اند و بازارها و موترهای حمل غذا بمباران شده اند و همین موضوع مانع رساندن کالاهای اساسی از جمله آرد به شهروندان شده است از این رو می توان تعمد در گرسنه نگه داشتن شهروندان را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد.

وی به طرفین درگیری یادآوری کرد که بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر موظفند شرایط برخورداری شهروندان از آب و غذای کافی را فراهم کنند و برقراری آتش بس انسانی فوری و بدون شرط را در یمن برای تامین نیازهای غذایی مردم خواستار شد.

آتش بس،

انسانی

سازمان ملل،

صلیب سرخ،

فاجعه ،

هشدار،

یمن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed