هشدار سفارت امریکا در بی خیالی مقام های کشور

۱۶ ثور ۱۳۹۵

سفارت امریکا در کابلسفارت ایالات متحده امریکا بار دیگر به شهروندان خود در کابل هشدار داده اند که از گشت و گذار در مناطقی از ناحیه دهم این شهر به دلیل هشدارهای امنیتی و اختطاف، تذکر داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سفارت امریکا در کابل در صفحه وی سایتش نگاشته است که هشدار به شهروندان امریکایی در کابل به خاطر تلاش ناموفق اختطاف چیان برای ربودن شهروندان خارجی از جمله یک شهروند امریکا داده شده است.

در این گزارش آمده است که شهروندان امریکایی برای گشت و گذار در شهر کابل باید سفارت این کشور را در  جریان گذاشته و تمام مسایل امنیتی را در نظر بگیرند.

سفارت امریکا در کابل گفته است که تلاش ناکام اختطاف چیان در تاریخ 13 ثور انجام شده بود.

در عین حال در برخی گزارش ها آمده است که سفارت امریکا توسط مقام های امنیتی افغانستان از هدف اختطاف چیان آگاه شده و به شهروندان خود هشدار داده است.

خبرگزاری خاورمیانه با تلاش فراوان موفق به گرفتن نظر سخنگویان وزارت امور داخله نشد و با وجود برقراری تماس با نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، وی از جواب دادن در این رابطه خودداری کرده و تلیفون را قطع کرده است.

حال سوال این است که اگر نیروهای امنیتی و کشفی افغانستان از اهداف تخریب کارانه و یا اختطاف آگاه هستند چرا به شهروندان افغانستان هشدار نمی دهند تا از هرگونه مشکل برای مردم جلوگیری شود؟

تا زمانی که مقام های کشور به فکر شهروندان خود نباشد، وضعیت کشور بدتر از این نیز خواهد شد.

امریکا

امنیت

پولیس

دوبت افغانستان

سفارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed