هشدار رییس جمهور افغانستان به گروه های تروریستی

غنی نواز شریفمحمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان گفته است در صورتیکه حملات دهشت افگنی در افغانستان کاهش نیابد، اقدامات بیشتری برای سرکوب تروریستان صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس جمهور افغانستان این اظهارات را در حاشیه پانزدهمین اجلاس سران سازمان شانگهای در شهر اوفای روسیه در دیدار با محمد نواز شریف صدراعظم پاکستان بیان کرد.

در این دیدار رییس جمهور غنی از نقش پاکستان در تسهیل نخستین مذاکرات مستقیم هیات شورای عالی صلح با گروه طالبان تقدیر کرد اما خاطر نشان نمود که جنگ بالای ما تحمیل شده  و در پهلوی آنکه خواهان تامین صلح پایدار در کشور هستیم، نمی گذاریم روند مذاکرات صلح صدمه ببیند.

آقای غنی با اشاره به تهدید داعش گفت که تهدید داعش جدی شده است و گروه های دیگری تروریستی نیز در منطقه جاه گرفته اند.

رییس جمهور تاکید کرد در صورتیکه حملات دهشت افگنی در افغانستان کاهش نیابد، اقدامات بیشتری برای سرکوب تروریستان صورت خواهد گرفت.

رییس جمهور افغانستان از صدراعظم پاکستان خواست تا در زمینه عملی شدن توافقنامه ها میان دو کشور همکاری و از جانب کشور خویش اقدام نماید.

اشرف غنی گفت: در صورتیکه در زمینه انرژی برق در افغانستان سرمایه گذاری صورت گیرد، کشور ما نه تنها در این عرصه خودکفا می شود بلکه می تواند مقادیر زیادی از انرژی برق را به پاکستان و هند نیز صادر کند.

وی خاطر نشان کرد که با عملی شدن پروژه های منطقوی، افغانستان یکبار دیگر به مرکز تقاطع منطقه مبدل خواهد شد.

او خطاب به صدراعظم پاکستان گفت که هر دو کشور در مهمترین مقطع روابط خویش قرار دارند و نیاز است به رهبری با درایت شماست تا بر این مشکلات فایق آئیم.

همچنین محمد نواز شریف صدراعظم پاکستان علاقمندی خود را برای بهبود روابط با افغانستان اعلام کرد و گفت: با تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد ما در این راستا تجدید شده است.

وی در مورد آغاز مذاکرات صلح میان هیات شورای عالی صلح و گروه طالبان اظهار خرسندی کرد.

صدراعظم پاکستان بر عملی شدن پروژه های کاسا ۱۰۰۰ و تاپی تاکید کرد و همچنان از تصمیم افغانستان بخاطر گشایش قونسلگری در شهر لاهور پاکستان، استقبال کرد.