هشدار جدی گارنیزیون کابل

۱۶ سنبله ۱۳۹۸

فرماندهی عمومی گارنیزیون شهر کابل نسبت به برگزاری مراسم عزاداری و هفته شهید، هشدار جدی داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از ابلاغیه گارنیزیون کابل، این نهاد از تمام عزاداران عاشورای حسینی و هفته شهید خواسته است که قوانین را به صورت جدی در نظر بگیرند.

در این ابلاغیه آمده است «با در نظر داشت تهدیدات و جلوگیری از فعالیت های تروریستی و اعمال خصمانه دشمن مراتب آتی باید جدأ در نظر گرفته شود.»

به نقل از ابلاغیه شرایط ذیل باید مدنظر گرفته شود:

١- جلوگیری از انتقال هر نوع سلاح و فیرهای خودسرانه در جریان مراسم ها در شهر و ولسوالی های كابل.

٢- عدم استفاده از وسایط دولتی در كاروان های عزاداری هفته شهید و عاشورا.

٣- جلوگیری از پوشیدن یونیفورم نهادهای امنیتی و دفاعی كشور در كاروان ها.

٤-عدم استفاده از وسایط شیشه سیاه و بدون اسناد، نصب تصاویر شخصیت های ملی در وسایط و پوشانیدن نمبر پلیت.

٥- جلوگیری از كاروان های وسایط در جاده ها كه باعث اذیت مردم و مختل شدن نظم ترافیک و امن عامه در شهر میگردد.

گارنیزیون کابل گفته است که در صورت تخطی، موظفین این نهاد و تیم امنیتی كابل با متخلفین برخورد جدی و قانونی خواهند نمود.

تدابیر امنیتی

عاشورا

کابل

گارنیزیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.