هشدار امریکا جدی بود

انتحاری 1با توجه به هشدار سفارت امریکا در کابل برای نزدیک نشدن به وزارت امور داخله افغانستان، نیروهای امنیتی یک عامل انتحاری از کمربند امنیتی این وزارت را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پولیس کابل یک عامل انتحاری را همراه با موترش حوالی ساعت ۱۱ و نیم قبل ازظهر امروز (۲۸ثور) در کمربند امنیتی وزارت امور داخله در نزدیکی بیمارستان جمهوریت بازداشت کرد.

وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای می گوید که این فرد انتحاری قصد داشت موتر سراچه مملو از مواد انفجاری را به بهانه انتقال مریض به شفاخانه جمهوریت، در نزدیکی این وزارت انفجار دهد.

در خبرنامه آمده است که این عامل انتحاری پیش از رسیدن به هدف، توسط نیروهای استخباراتی وزارت امور داخله شناسایی و بازداشت گردید.

وزارت امور داخله می گوید که انتحار کننده در بازداشت پولیس بسر می برد و تحقیقات بیشتر از وی جریان دارد.

این در حالی است که سفارت امریکا در کابل ساعات ابتدایی امروز به شهرونداش هشدار داده بود که از رفتن به وزارت امور داخله خودداری کنند.

هشدارهای سفارت امریکا

این برای اولین بار نیست که سفارت امریکا در کابل به شهروندانش هشدار داده و آنها را از رفت و آمد در مناطق مشخص و یا گشت و گذار در شهر ممانعت می کند.

 سفارت-امریکا-در-کابل

با این حساب سفارت امریکا با استفاده از امکانات استخباراتی، بهتر است تا برای جلوگیری از هرگونه حادثه ناامنی، نیروهای امنیتی و کشفی افغانستان را نیز آگاه بسازد.

با آگاهی نیروهای امنیتی و کشفی افغانستان، در کنار حفظ جان شهروندان خارجی به ویژه امریکایی، جان شهروندان افغانستان نیز محفوظ نگه داشته می شود.

Author