۸ تروریست داعش به شمول سه خارجی در ننگرهار کشته شدند

۶ جوزا ۱۳۹۵

داعشدر نتیجه حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالیهای اچین و کوت ولایت ننگرهار، هشت تروریست داعش به شمول سه شهروند خارجی کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس ننگرهار با نشر خبرنامه ای می گوید که این عملیات شب گذشته در مربوطات ولسوالی های کوت و اچین راه اندازی شده بود.

در خبرنامه آمده است که در عملیات هوایی در ولسوالی اچین، پنج عضو گروه تروریستی داعش کشته شده است.

همچنین گفته شده است که در عملیات ولسوالی کوت، سه شهروند خارجی عضور گروه تروریستی داعش کشته شده و از نزد آنها مقداری سلاح و مهمات نیز به دست آمده است.

در عین حال، وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای با تائید کشته شدن هشت عضو گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار گفته است که به احتمال زیاد ملابزرگ، فرمانده داعش در ولسوالی کوت نیز در بین کشته شده ها است.

ولایت ننگرهار از جمله ولایت هایی که داعش فعالیت زیادی در آن دارد.

تروریستی،

داعش،

فرمانده،

فعالیت،

کشته،

ملابزرگ،

ننگرهار،

هوایی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed