هشتمین دور آزمون ورودی کانکور در دانشگاه خاتم النبیین (ص) برگزار شد

صدها نفر در آزمون ورودی دانشگاه خصوصی خاتم النبیین (ص) در کابل شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این هشتمین دور آزمون ورودی کانکور پس از ایجاد دانشگاه خاتم النببین(ص) در کابل است.

محمدحسین وهاج، نماینده وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مراسم گفت: دانشگاه خاتم النبیین(ص) در میان ۱۳۴ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کشور، از جایگاه ممتازی برخوردار است.

وی افزود: در وزارت تحصیلات عالی، کادرهای بسیار توانمندی داریم که در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، تحصیل کرده اند.

در این آزمون کانکور ورودی برای سال جدید تعلیمی ۹۴ دانشگاه خاتم النبیین(ص) بیش از یک هزار دختر و پسر اشتراک کردند.

دکتر سید عبدالقیوم سجادی از مسئولین دانشگاه خاتم النبیین، طی سخنانی گفت که شعار این دانشگاه “تعهد و تخصص” است و خواست ما پرورش کادرهای مسلکی و متعهد برای آینده کشور می باشد.

به گفته مسئولین دانشگاه خاتم النبیین (ص) از میان داوطلبان کانکور امسال در کابل، این دانشگاه ظرفیت پذیرش بیش از ۶۰۰ نفر را فقط در کابل دارا می باشد.

همچنین در ولایت غزنی نیز در حدود ۷۰۰ نفر و در ولسوالی جاغوری بیش از ۱۵۰ داوطلب برای آزمون کانکور ورودی در دانشگاه خاتم النبیین، ثبت نام کرده اند.