هشتاد تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت سمنگان به پروسه صلح پیوست

۲۹ سرطان ۱۳۹۵

arefh4هشتاد تن از مخالفان مسلح دولت با سلاح های دست داشته شان در ولایت سمنگان به پروسه صلح پیوستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قول اردوی 209 شاهین با ارسال خبرنامهء مطبوعاتی از پیوستن 80 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات مشترک نوید 7  در ولسوالی دره صوف پایان ولایت سمنگان خبر می دهد.

به نقل از خبرنامه، این افراد به سرگروپی رئیس ابراهیم و قوماندان فیصل قوماندان امنیه نام نهاد طالبان برای ولایت سمنگان در ولسوالی دره صوف پایان فعالیت فعالیت داشتند.

مقام های امنیتی ولایت سمنگان پیوستن این افراد را به پروسه صلح در تامین امنیت درین ولایت مؤثر می دانند.

ولسوالی دره صوف پایان از ولسوالی های نا آرام ولایت سمنگان است که پیش ازین اکثر مناطق آن تحت کنترول طالبان مسلح قرار داشت.

همچنان قول اردوی 209 شاهین مستقر در بلخ از کشته شدن 2 عضوی گروه طالبان بشمول عبدالله جان یک سرگروپ این گروه و زخمی شدن 9 عضوی دیگر آنان در قریه بوره غن ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر می دهد

پروسه صلح،

تامین امنیت،

سمنگان،

طالبان،

عملیات مشترک،

مقام امنیتی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed