هزینه سنگین آمریکا برای جنگ افغانستان

نتایج بررسی های یک موسسه غیر انتفاعی آمریکایی نشان می دهد، برغم تصمیم اوباما به کاهش نیروهای این کشور در افغانستان، حضور ۱۴ ساله

54abef3f-5ed6-4bef-8c43-0105196cf55d_16x9_600x338نتایج بررسی های یک موسسه غیر انتفاعی آمریکایی نشان می دهد، برغم تصمیم اوباما به کاهش نیروهای این کشور در افغانستان، حضور ۱۴ ساله نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان در هر ساعت ۴ میلیون دالر برای مالیات دهندگان آمریکایی هزنیه در بر دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گروه پژوهشی «پروژه اولویت های ملی» آمریکا که یک گروه مستقل و غیر انتفاعی است با انتشار نتایج بررسی های خود در خصوص جنگ افغانستان نوشته است که از سال ۲۰۰۱ تاکنون حضور نیروهای آمریکایی در این کشور برای مردم آمریکا ۷۰۰ میلیارد دالر و از جمله ۳۵ میلیارد دالر در سال جاری میلادی هزینه در بر داشته است.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا در ابتدا فقط یک بودجه ۲۰ میلیارد دالری برای هزینه های این جنگ در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ میلادی در نظر گرفته بود که با حمله نیروهای آمریکایی به خاک عراق در سال ۲۰۰۳ این بودجه به ۱۴ میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.

با تداوم اشغال خاک عراق در سال های بعد از ۲۰۰۳ میلادی هزینه های جنگ افغانستان به طور نسبی کاهش پیدا کرد اما از سال ۲۰۱۰ به بعد با خروج نیروهای این کشور از خاک عراق این هزینه ها به طور بی سابقه ای افزایش یافت و ازمرز سالانه ۱۰۰ میلیارد دالر تجاوز کرد.

موسسه یاد شده نوشته است که این هزنیه ها از سال ۲۰۱۳ بار دیگر سیر نزولی پیدا کرد تا به مرز ۳۵ میلیارد دالر در سال جاری میلادی رسید.

در این گزارش ارزیابی نمایندگان کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۶ که طبق آن بکارگیری هر سرباز در خاک افغانستان سالانه ۳۹۰ هزار دالر برای دولت آمریکا هزینه در بر دارد نادرست ذکر شده و تصریح شده است که این هزینه ها از مرز یک میلیون دالر در سال برای هر سرباز تجاوز می کند.

گروه پژوهشی یاد شده که اطلاعات خود را از طریق دفتر خدمات پژوهشی کنگره آمریکا و ارزیابی ها و مدارک مربوط به بودجه نهاد های فدرال این کشور تهیه می کند به این نکته نیز اشاره کرده است که در بر آورد های خود برخی هزینه های بالقوه این جنگ از جمله هزنیه های صحی و درمانی آینده مجروحان جنگی و یا بهره های سنگین مربوط به بدهی های ملی آمریکا در نظر گرفته نشده است.

لیندا بلایم اقتصاد دان دانشگاه هاروارد آمریکا درسال ۲۰۱۳در یک گزارش تحقیقاتی در مورد هزینه های جنگ افغانستان، اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی را پر هزنیه ترین جنگ تاریخ آمریکا عنوان کرده بود.

 عی