هزینه حضور نظامیان امریکایی در افغانستان

۴ عقرب ۱۳۹۲

کمیته تحقیق کنگره امریکا، هزینه حضور هر نظامی امریکایی در افغانستان دو میلیون و 100 هزار دالر برآورد کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیته تحقیق کنگره امریکا در گزارش جدید خود هزینه حضور هر نظامی امریکایی در افغانستان را دو میلیون و 100 هزار دالر برآورد کرده است.

بر اساس برآوردهای جدید وزارت دفاع امریکا ” پنتاگون ” نیز، هزینه هر نظامی امریکایی در افغانستان دو میلیون و 100 هزار دالر تخمین زده شده است.

این در شرایطی است، که در سال 1388 میلادی هزینه هر نظامی مستقر در افغانستان برای دولت امریکا یک میلیون دالر اعلام شده بود.

از سال 1387 تا 1392 میلادی این رقم افزایش یافت و برای هر نظامی امریکایی، به طور متوسط به حدود یک میلیون و 300 هزار دالر رسید.

افغانستان،

امریکایی،

حضور

نظامیان،

هزینه ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.