هزینه جنگ در افغانستان روزانه بیش از 24 میلیون دالر میشود

۲۸ میزان ۱۳۹۴

n00072056-bبنیاد ” برابری صلح و دموکراسی” می گوید که دولت افغانستان در سال ۲۰۱۴، ۹ میلیارد و ۹۱ میلیون دالر را برای پایان منازعه و افراط گرایی هزینه کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ادريس عمرزاد، معاون این نهاد میگوید: هزینه هر روز جنگ در افغانستان، بیش از ۲۴ میلیون دالر در هر روز بوده است.

او افزود، بخشی از این بودجه از سوی شورای عالی صلح به مصرف رسیده، اما در کاهش خشونت و جنگ در کشور تأثیرگذار نبوده است.

عمرزاده تأکید کرد که جنگ ضربه بزرگی بر توسعه زیربناها، آموزش و پرورش و صحت نیز وارده کرده است.

همچنان در گزارش نهاد متذکره آمده است، جنگ بسياری از شهروندان را وادار به مهاجرت كرده است.

بر اساس گزارش، مصرف بیش از ۹ میلیارد دالر در یک سال برای جنگ، معادل چهار برابر درآمد داخلی دولت افغانستان است.

در گزارش آمده، قیمت یک کیلو برنج در افغانستان ۸۷ افغانی است و بر این اساس با هزینه یک سال جنگ، برای فغان‌ها یک سال غذایی کافی تهیه می‌شود.

گفته شده که هزینه سالانه جنگ افغانستان، معادل ۴۴ درصد درآمد ناخالص ملی این کشور در یک سال می‌شود.

پیشتر اشرف غنی نیز گفته بود که هزینه یک هفته جنگ برابر با هزینه بازسازی یک ولسوالی و هزینه یک ماه جنگ، معادل با بازسازی یک ولایت است.

افغانستان،

جنگ،

دالر،

میلیون

هزینه ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed