هزینهء گزاف خروج امریکا از افغانستان

۲۳ سنبله ۱۳۹۲

هزینه های امریکا برای خروج از کشور به ویژه بعد از پایان قرار تعیین شده برای حضور در این کشور را آشکار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آشتون کارتر، مرد شماره دو پنتاگون برای برآوردن هزینه ها و امکان پائین آوردن میزان تسهیلات جنگی امریکا، وارد کابل شده است.

این عملیات لوجستیکی گسترده قرار است در پایان 2014 در کشور به اتمام برسد و مقامات امریکایی امیدوارند برای انتقال تجهیزات جنگی به جای راه پرهزینه انتقال هوایی از کاروان های زمینی و از طریق پاکستان وارد عمل شوند.

از همین رو در حال حاضر 20 درصد ابزار جنگی امریکا از طریق پاکستان در حال خروج از افغانستان است و قرار است این میزان به 60 درصد افزایش بیابد.

این در حالی است که افغانستان از آغاز سال جاری مرزهای خود با پاکستان را به خاطر مالیات های پرداخته نشده امریکا به افغانستان بسته است و مانع از خروج ابزار جنگی امریکایی می شود.

کابل حدود 70 میلیون دالر گمرکی را از امریکا مطالبه کرده است و واشنگتن اصرار دارد که این ابزار نظامی نیازی به پرداخت گمرک ندارد و به طور قانونی وارد  کشور شده است، کارتر در این باره مدعی شد، که این موضوع حل شده است اما شواهد حاکی از آن است که باید توافقات بیشتری در این باره صورت بگیرد.

از ماه اپریل نیمی از ابزارهای نظامی امریکایی از طریق هوایی عازم خروجی های مورد نظر در خاورمیانه شده اند و 28 درصد از آنها از کابل مستقیما به مقصد امریکا فرستاده شده اند.

از هم اکنون تا سال 2015 امریکا باید 24 هزار موتر جنگی که حدود 20 هزار وسیله برای استخراج نیاز دارند را از کشورمان خارج کند که پیش بینی می شود هزینه ای سنگین تر از قیمت واقعی این ابزار جنگی در بر دارد.

هزینه کلی این استخراج نظامی 5 تا 7 میلیارد دالر اعلام شده است.

امریکا

خروج از افغانستان

مهلت تعیین شده

هزینه گزاف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.