هزاران رأس مواشی در ولایت سمنگان تلف شده است

12 فوریه 2017

شماری از مالداران ولایت سمنگان می گویند، در اثر باریدن سنگین برف و کمبود  مواد خوراکی حیوانی هزاران رأس مواشی آنان (بز و گوسفند) در یک هفته اخیر تلف شده و هم اکنون نیز آنان از ناحیه کمبود علوفه به مشکلات زیادی مواجه اند.

احمدالله یکی از مالداران ولسوالی دره صوف پایان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، از شروع برف های اخیر و سرد شدن هوا، بیشتر از 30 رأس بز و گوسفند وی تلف شده و حالا وی به مشکلات نبود علوفه برای مواشی اش روبرو است.

وی می گوید، کوه های که از آن به حیث چراگاه مالداران استفاده می شد پوشیده از برف است و امکان آن می رود که شماری زیادی مواشی دیگر آن منطقه نیز تلف شود.

در عین حال مسؤلان ریاست زراعت و مالداری ولایت سمنگان رقم مواشی تلف شده را هزاران رأس می خوانند و تایید می کنند که مالداران با مشکلات زیادی روبرو هستند.

همایون حبیب ریس زراعت و مالداری ولایت سمنگان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، در یک هفته اخیر، در ولسوالی های دره صوف و روی دو آب که چندین رمه مواشی در حال انتقال دادن به چراگاه های شان بودند در برف باری گیرمانده و 2700 رأس مواشی و همچنان در ولسوالی حضرت سلطان به تعداد 13661 رأس مواشی تلف شده است.

به گفته آقای حبیب بیشتر این مواشی نسبت خشکسالی در بهار سال 1394 و نبود علوفه کافی در چراگاه ها لاغر و ضعیف شده بودند که در سردی اخیر به علت ناتوانی در مقابل سرما تلف شده اند.

ریس زراعت و مالداری سمنگان همچنان کمبود علوفه حیوانی را تایید می کند و می گوید، پیشنهادهای را با نهاد های همکار با وزارعت سپرده اند و تلاش دارند که به مالداران این ولایت همکاری کنند.

در عین حال محمدهاشم سروری عضوی شورای ولایتی سمنگان به خبرگزاری خاورمیانه گفت، تلف شدن مواشی مالداران این ولایت ضربه سنگینی بر پیکر اقتصاد مردم وارد کرده است و اگر به زودترین فرصت با آنان همکاری نشود مردمان این ولایت در سال پیشرو با وضعیت بد اقتصادی روبرو خواهند شد.

به اساس معلومات آقای سروری اکثر باشنده گان ولایت سمنگان مالدار هستند و درامد زنده گی شان را از طریق پرورش مواشی و فروش آن تأمین می کنند.

برف های اخیر در 22 ولایت کشور در هفته اخیر باعث مشکلات زیادی گردیده و هم اکنون نیز راه های برخی ولسوالی ها در شمال و شمالشرق کشور مسدود است.

محراب الدین ابراهیمی

برفباری،

تلف،

سمنگان،

علوفه،

مواشی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.