هرچه بی کفایت تر، بهتر، قابل قدرتر و لایق تقدیر

۱۳ جدی ۱۳۹۷

افغانستان با تمام کمک هایی که در سال های اخیر در بخش های مختلف به خود دیده است؛ اما هنوز هم از نیاز اولیه «برق» محروم است.

روند بی برقی در کشور به ویژه پایتخت از سالها است که با فرارسیدن فصل سرما بیشتر و بیشتر می شود و بسیاری از کودکان با بی برقی حالا نوجوان و جوان شده اند.

از سوی دیگر این روند که باید مورد نگرانی مقامات عالی رتبه باشد؛ گویا در افغانستان برعکس است و مقاماتی که خود از نعمت برق در تمام روزهای سال برخوردار هستند و شمار زیادی از آنها نیز حتی پول صرفیه شان را نمی پردازند، از نبود برق هیچ رنجی نمی برند.

در تمام کشورهای جهان، مسوولان درجه بالا، انجام وظیفه اصلی را برای خود یک وجیبه می دانند و در صورتی که نتوانند آن را به خوبی انجام دهند، استعفا می دهند، از مردم عذرخواهی می کنند و یا هم یک راه اساسی برای حل آن می یابند.

اما این امر گویا در افغانستان به نحوه دیگری است.

مجلس نماینده گان و سنا بارها دیده شده که وظیفه اصلی شان را که قانون گذاری است انجام نداده و به کارهای تجملی مصروف هستند و در برخی موارد پا را فراتر گذاشته و از مدیران بی کفایت در یک برنامه کاملا تجملی تقدیر می کنند.

ریاست برشنا اگر در دیگر کشورها می بود، به دلیل عدم توانایی و کفایت بارها از سوی مجلس نماینده گان و سنا مورد بازخواست قرار می گرفت؛ در حالی که صرفیه برق نسبت به تمام کشورهای منطقه بالاتر است، برخلاف تمام کشورهای جهان هر دو ماه توزیع می شود؛ بی نظمی و عدم عدالت در توزیع برق به وضاحت دیده می شود؛ اما …

اما در یک اقدام جالب و قابل توجه، رئیس عمومی اجرایی برشنا از سوی نائب دوم مجلس تقدیر می شود.

بر اساس گزارش شرکت برشنا، انجنیر امان الله غالب، رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت، به دلیل اجراات خوب در بخش برق، با تفویض مدال و تحسین نامه، از جانب محمد آصف صدیقی، نائب دوم مجلس سنا، تقدیر شد.

حال سوال این است که نائب دوم مجلس هیچ مشکلی در زمستان از ناحیه برق ندارد؛ شاید همه ندارد و برشنا به صورت استثنایی به مانند برخی دیگر از مقام ها، برق دوامدار به خانه ایشان ارسال می کند.

یا هم به اندازه ای مال و منال کسب کرده و با جنراتورهای قدرتمند، خودش و تمام اقوامش را برق دوامدار می دهد.

نباید فراموش کرد که تقدیرهایی اینچنینی در حالی که مردم به حقشان نمی رسند، آن مسوول مورد تقدیر قرار گرفته را بیش از پیش از حل مشکل مردم دور می کند و گمان می برد که کارکردهایش مورد قبول است!!!

باید یادآور شد که وظیفه اصلی سناتوران به ویژه هیئت اداری آن، رسیده گی به مشکلات مردم و حل مشکل برای مردمی است که باعث شدند آنها در مجلس سنا باشند؛ هرچند که بخشی از آنها به دلیل اتمام مدت مشخص، در حال حاضر به صورت غیرقانونی در سنا هستند و معاش می گیرند.

به امید روزی که حق به حقدار برسد و مشکلات مردم اولویت کاری مسوولان قرار گیرد.

برشنا

بی کفایت

تقدیر

سنا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.