هرتصوگ: نتانیاهو مسئول بدبختی اسرائیل است

Leader of the Israeli Zionist Union party Isaac Herzog speaks to foreign press at a press conference held at the Mt Zion hotel in Jerusalem on February 24, 2015. Photo by Miriam Alster/FLASH90

Leader of the Israeli Zionist Union party Isaac Herzog speaks to foreign press at a press conference held at the Mt Zion hotel in Jerusalem on February 24, 2015. Photo by Miriam Alster/FLASH90

اسحاق هرتصوگ رئیس حزب مخالف، به مناسب بیستمین سالگرد مرگ اسحاق رابین، در انتقاد از عملکرد نتانیاهو وضعف های وی گفت: یک ماه است که هیچ مکان امنی برای هیچ کس در کشور، وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وی در این سخنرانی خطاب به نتانیاهو گفت:« تو (نتانیاهو) ۱۰ سال است که این سمت را بر عهده داری، هر کاری را به آن ایمان داری انجام می دهی،می توانی هر روز یک جنگ جدید در این کشور راه بیاندازی،مشکلات معیشتی مردم را نادیده بگیری و به عقاید ونظرات دیگران احترام نگذاری؛ ۱۰ سال است که در منصب نخست وزیری هستی هنوز رابین را که ۲۰ سال پیش کشته شده متهم می کنی آقای نخست وزیر ،۲۰ سال است که رابین وجود ندارد و تقریبا ۱۰ سال است که تو مسئول هستی».

وی در ادامه افزود:«در دوره تصدی تو، بیت المقدس تقسیم شد. فقط تو مسئول هستی؛ کسی که سرنوشت کشور برای او مهم است، باید تو هم اینکه در کشور اسرائیل، یهودیان میتوانند بر میلیون ها فلسطینی مسلط شوند را کنار بگذارد».

هرتصوگ همچنین گفت:«اسحاق رابین تلاش کرد تا اسرائیل به اسرائیل- فلسطین مبدل نشود و شما در بالکن هایتان شنیدید که او را خائن نامیدند و سه تیر به او شلیک وکشته شد. منتظر باشید که سرنوشت شما هم همین خواهد بود. امروز دنیا شما را محکوم می کند و به عنوان جنایتکار جنگی می شناسد. تحریم های اتحادیه اروپا و تنش های با آمریکا ناشی از عملکرد غلط نتانیاهو است».

Author