هرات هنوزهم ثبت میراث فرهنگی یونسکو نشده است

12746263_1113395798726339_70512385_n

هرچند در سال های گذشته گفته می شد که هرات به دلیل داشتن آثار و آبده های تاریخی زیاد و متفاوت در لیست میراث فرهنگی یونسکو ثبت می شود؛ اما به دلیل عدم توجه به این آثار، هرات هنوز هم در این لیست ثبت نشده است.

مقام ها در بخش فرهنگی و هنری هرات می گویند که عدم کارایی و «ندانم کاری» های شهرداری های پیشین و ریاست شهرسازی هرات باعث شده تا این شهر از ثبت در لیست میراث فرهنگی جهان به دور بماند.

جاوید ضرغام، رئیس فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در گفتگوی ویژه با خبرگزاری خاورمیانه گفت :«مناره های هرات از جمله آثاری بود که هرات را در لیست میراث فرهنگی یونسکو ثبت می کرد؛ اما این کار تا حال صورت نگرفته است.»

به گفته وی، یکی از منارها به نام «منار کَج» هنوز هم تحت خطر است؛ هرچند در گذشته به موترها اجازه تردد در نزدیکی منارها داده نمی شد؛ اما در حال حاضر این کار چندان مورد توجه نیست.

ضرغام افزود که کار دیوار احاطوی مناره ها آغاز شده که در حدود ۱۵ درصد آن نیز پیش رفته است؛ اما به دلیل سرمای زمستان تعطیل شده است.

بر اساس معلومات منبع، اگر به زودی به وضعیت منارهای هرات رسیده گی نشود، این منارها تخریب شده و دیگر آثاری از آنها جز خاک باقی نمی ماند.

در عین حال، رئیس فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات «ندانم کاری» های شهرداری و ریاست شهرسازی هرات را از جمله عواملی دانست که باعث شده تا هرات در لیست میراث جهانی ثبت نشود.

بر اساس اظهارات وی، شهرداری وقت هیچ همکاری نکرد در حالی که بر اساس مصوبه شورای وزیران نباید در کنار آبده تاریخی، ساختمان رهایشی اعمار شود و یا هم اگر اعمار می شود باید ارتفاع آن مشخص باشد؛ اما این کار از سوی شهرداری صورت نگرفت.

منبع افزود که برای حفظ آبده های تاریخی باید ساختمان خارج از برنامه، تخریب شود؛ اما شهرداری با بیان اینکه «اجازه تخریب نداریم»، به خاطر تقویت بودجه خود، تنها مالک ساختمان را با جریمه اندکی، روبرو می سازد.

ضرغام اظهار داشت :«در ساحه شهر قدیم شهر هرات ساختمان ها دو طبقه با چهار طبقه اعمار می شود؛ اما شهردار می گوید که در صلاحیت ما تخریب نیست و بخاطر تقویت بودجه فرد را در قبال هر طبقه اضافه ۶هزار افغانی جریمه می کند.»

وی تصریح کرد که بارها برای بالا بردن جریمه و یا هم اجازه تخریب، منازل رهایشی غیرپلانی در ساحه های تاریخی، به والی و شهرداری پیشنهاد؛ اما به دلایل نامعلوم تا حال این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفته است.

از سویی هم منبع به شهرسازی هرات اشاره کرده و گفت که این نهاد هم بر نقشه های منازل رهایشی در ساحات تاریخی نظارت نکرده و هرشخص به دلخواه خود ساختمان اعمار کرده مشکلاتی برای ساحه تاریخی ایجاد کرده است.

به باور ضرغام، برای ساختمان های رهایشی در ساحات تاریخی، بیشتر از ۱۰ متر اجازه نیست؛ اما به دلیل عدم نظارت ریاست شهرسازی، آسمانخراش های ۱۸ طبقه ایجاد شده که در حدود ۵۰ متر ارتفاع دارد و این ساختمانها ساحه تاریخی را از دید پنهان کرده است.

وی معتقد است که این ها همه دلایلی است که هرات تا هنوز در لیست میراث جهانی ثبت نشده است.

با این حال، ضرغام معتقد است که اگر مردم در حفظ و نگهداشت آثار باستانی هرات متعهد باشند و از قانون در ساحات تاریخی تخطی نکنند، هرات به راحتی می تواند ثبت لیست میراث فرهنگی جهان شود.

به باور منبع، بدون تعهد مردم و عدم جدیت دولت، ثبت هرات در لیست میراث فرهنگی جهان، «خواب» و «خیال» خواهد بود.