اسد ۲۳, ۱۳۹۹

هدف اساسی دولت کاهش فاصله میان مسجد و ارگ است

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان روز جمعه (۱۵ جوزا) در دیدار با علمای کشور تاکید کرده است که هدف اساسی دولت او کاهش فاصله میان مسجد و ارگ است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در دیدار با علمای کشور در ارگ ریاست جمهوری، نقش علما را در مسایل ملی مهم دانسته و تاکید کرد که هدف اساسی دولت کاهش فاصله میان مسجد و ارگ است.

همچنین رییس جمهور گفت که وزارت حج و اوقاف افغانستان برای سال جاری برنامه لازم را برای تسهیل بهتر روند اعزام حجاج روی دست دارد.

آقای غنی رسیدن به صلح را هدف اساسی مردم افغانستان خوانده و بر نقش علما در این زمینه تاکید کرد.

او همچنان افزود که کشور ما متاسفانه با یک جنگ تحمیل شده مواجه است.

در این دیدار، علما صلح را یک امر الهی دانسته و تاکید نمودند که از تلاش های دولت در تامین صلح در کشور حمایت میکنند.

رئیس جمهور همچنین در مورد برنامه امسال دولت برای اعزام زائرین حج بیت الله گفت که اقدامات و تدابیر لازم و جدی زیر دست قرار دارند تا همه سهولت های لازم برای حجاج افغان فراهم گردد.

گفتنی است وزیر حج و اوقاف افغانستان به منظور فراهم سازی این سهولت ها به عربستان سعودی سفر کرده است.