هجده همین نفر از کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد

در آخرین لحظات روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری آقایان قیوم کرزی، گل آغار شیرزی و داوود سلطان زوزی با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات رسما ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  با ثبت نام این سه چهره جدید شمار کاندیدان ریاست جمهوری برای سال آینده به ۱۸ تن رسید.

قیوم کرزى برادر رئیس جمهورحامد کرزى، ازسوى صدها تن به شمول برادرش محمود کرزى، جماهیر انورى وزیر مهاجرین و شمارى از اعضاى شوراى ملى و مقامات دولتى در کمیسیون مستقل انتخابات همراهى شد.

وحیدالله شهرانى وزیر سابق معادن، معاون اول؛ و ابراهیم قاسمى عضو سابق مجلس نمایندگان، معاون دوم قیوم کرزى هستند.

همچنین گل آغا شیرزی” سابق والی ننگرهار با معاونیت اول “سید حسین عالمی بلخی” و معاونیت دوم “محمد هاشم زارع” رسما به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

از سوی هم داوود سلطان زوی با معاونیت اول احمد سعیدی و معاونیت دوم کاظمیه محقق به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *