نیمی از زنان کانادانی در محیط کار مورد تعرض جنسی قرار میگیرند

۱۵ قوس ۱۳۹۳

نظرسنجی ها نشان داده است از هر دو زن کانادایی یک زن دست کم یک بار در محل کار خود قربانی تعرض جنسی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تحقیق به دنبال افشاگری های مربوط به رسوایی های اخلاقی یک مجری رادیویی در ماه گذشته انجام گرفت.

بر این اساس نتایج این نظرسنجی که موسسه آنگوس رید در پایان ماه نوامبر و با مشارکت 1500 نفر در محیط کار انجام داده است نشان داد زنان نزدیک به چهار بار بیشتر از مردان در محیط کار با تعرض جنسی مواجه می شوند.

این تحقیق حاکی است 20 درصد زنانی که در این تحقیق شرکت کرده اند گفته اند توسط مافوقشان مجبور به ارتباط جنسی شده اند. از میان 43 درصد زنانی که از تعرض جنسی سخن گفته اند 80 درصد اذعان کرده اند مسئولان محل کار خود را از این موضوع آگاه نکرده اند.

آن ها تاکید کردند ترجیح داده اند این مشکل را به صورت شخصی مدیریت کنند. افرادی که مورد تعرض قرار گرفته اند اغلب بر این باورند کارفرمای آن ها پاسخ مناسبی به این موضوع نخواهد داد یا به حرفه آن ها لطمه وارد خواهد شد.

در میان قربانیانی که حاضر نشده اند کارفرمای خود را از مسئله آگاه کنند هر چند حدود 40 درصد ترجیح داده اند به صورت شخصی مشکل را با فرد مهاجم حل کنند اما یک سوم با یکی از نزدیکان موضوع را در میان گذاشته اند یا کاری نکرده اند و حدود 18 درصد ترجیح داده اند کار خود را ترک کنند.

سه چهارم افرادی که در این تحقیق شرکت کرده اند اذعان داشتند تعرض جنسی “موضوع مهمی” است و تصور می کنند این مسئله در کانادا رواج دارد.

تعرض،

جنسی،

زنان،

کانادایی،

محیط کار،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.