نیرو های امنیتی کنترول خانشین را بازپس گرفتند

نیروهای-امنیتی2ولسوالی خانشین ولایت هلمند که دو شب پیش به تصرف طالبان مسلح درآمده بود، دوباره توسط نیروهای دولتی بازپس گرفته شد؛ اما درگیری ها در این ولسوالی همچنان ادامه دارد.

عمر ځواک، سخنگوی والی هلمند می گوید که این ولسوالی از عصر دیروز به کنترول نیروهای امنیتی در آمده و نیروهای امنیتی به ساحاتی که عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفته بود، برگشته اند.

به گفته وی، در حال حاضر وضعیت در این ولسوالی به حالت عادی برگشته و در عملیات برای بازپس گیری این ولسوالی، ۲۰ طالب مسلح کشته و ۱۵ تن دیگرشان زخمی شده است.

ځواک اظهار داشت که در قسمت کمربندی ولسوالی نیز که عقب نشینی تاکتیکی شده بود، نیروهای امنیتی بازگشته و در حال حاضر درگیری های پراکنده در این ولسوالی جریان دارد.

سخنگوی والی هلمند تصریح کرد که در این عملیات، ۴ تن از نیروهای پولیس کشته و ۹ تن دیگر نیز زخمی شده است.

اما در عین حال، شورای ولایتی هلمند از وضعیت نامساعد زنده گی باشنده گان ولسوالی خانشین خبر می دهد.

بشیر شاکر، رئیس کمیسیون دفاعی شورای ولایتی هلمند به خاورمیانه گفت که مردم از لحاظ آب آشامیدنی و خدمات صحی با مشکل فراوان روبرو هستند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی شب گذشته موفق شدند تا تعمیرهای اداری ولسوالی را به تصرف خود در آورده و طالبان را از این ساحه فرار داده اند.

شاکر اظهار داشت که هم اکنون نیز درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در اطراف ولسوالی خانشین وجود دارد و شماری از خانواده ها نیز از ترس جنگ، منازل خود را ترک کرده اند.

رئیس کمیسیون دفاعی شورای ولایتی هلمند افزود که بعد از تامین شرایط عادی در خانشین، باید خدمات اولیه در اختیار مردم قرار گیرد.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.