اسد ۱۹, ۱۳۹۹

نیروهای امنیتی به چند قدمی پایگاه اصلی طالبان در قندوز

ارتش ملینیروهای امینتی افغانستان روز سه شنبه به پیشروی های خود بسوی پایگاه اصلی طالبان در ولسوالی چاره دره ولایت قندوز ادامه داده و به هدف اصلی نزدیک شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیتی وارد بخش های از ولسوالی چاردره قندوز شده و تلاش دارند که پایگاه اصلی و آموزشی طالبان را در ولسوالی چار دره از بین ببرند.

فرماندهان ارتش ملی در زون شمال اعلام کرده اند که بخش از از ولسوالی چاردره از کنترل طالبان خارج شده نیروهای امنیتی کشور آماده راه‌اندازی عملیات های گسترده‌ در این ولسوالی هستند.