نیروهای امنیتی انتقام خون شهدا را از داعش خواهد گرفت

۲ اسد ۱۳۹۵

13734950_1035951846481057_4534882219072056154_oمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور شام امروز در دیدار شورای سرتاسری و علمای شیعه افغانستان گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انتقام حملۀ تروریستی امروز را از داعشیان خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در دیدار با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، شماری از علمای شیعه و مقامات عالی رتبۀ دولتی، برای شهدای تظاهرات امروزی جنت برین و به مجروحین صحتمندی کامل آرزو نمود.

رئیس جمهور غنی یکبار دیگر این حملۀ تروریستی را محکوم نموده و برای خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

رئیس جمهور به مسؤولین مربوطه هدایت داد، تا به منظور تکفین و تدفین شهدا با خانواده‌های شهدای مذکور همکاری نمایند و همچنان در زمینۀ مداوای مجروحین از تمام امکانات استفاده کنند.

محمد اشرف غنی همچنان به مسؤولین امنیتی دستور داد، تا در خصوص تأمین امنیت کابل به ویژه غرب کابل، تکایا، مساجد و معترضین تدابیر لازم را روی دست گیرند.

رئیس جمهور گفت، داعشیان که مسؤولیت این حملۀ تروریستی را به عهده گرفته‌اند، از هیچ جنایتی دست بردار نیستند و همواره سعی بر ایجاد وحشت و کشتار مردم بیگناه دارند. وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی ودفاعی کشور انتقام قربانیان امروزی را از آنان می‌گیرند.

رئیس جمهور غنی به منظور بررسی همه جانبۀ حادثۀ امروزی، هیئت مشترک را تحت رهبری لوی څارنوالی با اشتراک شخصیت‌های دولتی و غیر دولتی توظیف کرد.

وی تأکید کرد، کسانیکه دراین حادثۀ تروریستی دخیل می‌باشند در مطابقت با قانون مجازات گردند و همچنین برای ارج گزاری به شهدا بیرق کشور برای یک روز به حالت نیمه افراشته در آید.

انتقال

بیرق

علما

غنی

یک روز به حالت نیمه اهتزاز


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed