سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

نیروهای امنیتی افغان و تجهیزات روسی

dostum-N-P-2جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری؛ برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان، خواهان کمک و همکاری روسیه برای تمویل و تجهیزات نظامی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای دوستم، به عنوان فرد دوم حکومت، این خواست را بعد از بازگشت از ولایت های شمالی کشور در کابل اظهار داشته بود و گفت که اکثر سلاح‌های نیروهای امنیتی روسی است و این نیروها به این نوع سلاح‌ها بیشتر ضرورت دارند.

به باور وی، روسیه باید نیروهای امنیتی افغانستان را کمک کند و نباید در این رابطه بی تفاوت باشد

این در حالیست که مقام‌های حکومت پیشین نیز بارها از روسیه درخواست کمک نظامی کرده بودند و از سوی دیگر، امریکا بزرگترین حامی و کمک کننده نظامی در کشور به شمار می آید و رابطه خوبی هم با روسیه ندارد.

در این رابطه، جنرال طاقت، کارشناس مسایل نظامی کشور به خبرگزاری خاورمیانه گفت که کمک از روسیه می تواند راحت تر و سهل تر از دیگر کشورها باشد.

به باور وی، نیروهای امنیتی افغانستان با تجهیزات روسی آشنا هستند و در استفاده از آن نیز مشکلی ندارند؛ چون سالهاست که از این تجهیزات استفاده می کنند.

طاقت اظهار داشت که وقتی از دیگر کشورها، تجهیزات از جمله طیاره و هلی کوپتر کمک می شود، برای تربیه پیلوتان آن نیاز به وقت بیش از یکساله است که استفاده از این تجهیزات را بهینه نمی سازد.

منبع افزود که روسیه سالهاست که به افغانستان در زمینه تجهیزات نظامی کمک کرده و نیروهای نظامی کشور نیز به استفاده از این تجهیزات حاکمیت داشته اند.

بر اساس گفته های این کارشناس مسایل نظامی، استفاده از تجهیزات نظامی روسیه به سود کشور بوده و نمی توان به خاطر خدشه دار ساختن روابط با امریکا، از این کمکها چشم پوشی کرده در صدد جذب آن نبود.

طاقت تصریح کرد که امریکا در مدت حضورش در افغانستان همه چیز کشور را «خلع سلاح» ساخته و ما را محتاج کشورهای همسایه ساخته است و این از مفاد حضور امریکا در کشور بوده است و بهتر است تا از تجهیزات روسی برای تمویل نیروهای امنیتی استفاده شود.

گفتنی است که روسیه در سالهای متمادی کمکهای نظامی زیادی به کشور انجام داده بود؛ اما بعد از حضور کشورهای حافظ صلح به رهبری امریکا در افغانستان، این روند را کند کرده بود و در شرایط فعلی، گویا دولت افغانستان به این نتیجه رسیده است که کمکهای نظامی روسیه می تواند در روند بهتر تجهیز نیروهای نظامی مفیدتر باشد.