نیروهای ارتش ملی کنترل منطقه سرخ کوتل را بدست گرفتند

اردوی ملی افانیروهای ارتش ملی جمهوری اسلامی افغانستان با راه اندازی عملیات ویژه در منطقه سرخ کوتل دند غوری ولایت بغلان در شمال کشور، موفق شدند که کنترل منقطه سرخ کوتل از طالبان مسلخ بدست گیرند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منطقه سرخ کوتل از ساحات کلیدی دند غوری ولایت بغلان است که از مدتی گروه طالبان کنترل این منطقه را به اختیار داشتند.

با این حال مقامات ارتش در ولایت بغلان اعلام کردند که منطقه سرخ کوتل در دندغوری از وجود طالبان مسلح پاک سازی شده است.

جاوید سلیم سخنگو کماندوهای ارتش گفته است که در نتیجه یک عملیات ۲۵ طالب کشته و ۱۸ تن دیگر شان در این منطقه زخمی شده اند.