نیروهای آل‌خلیفه به منزل آیت الله عیسی قاسم حمله کردند

25 نوامبر 2014

صبح امروز نیروهای آل خلیفه به منزل آیت الله عیسی قاسم، روحانی و عالم سرشناس بحرینی در “الدراز” یورش برده و خانه وی را تفتیش کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، منابع بحرینی امرروز سه شنبه تأکید کردند که نیروهای آل خلیفه پس از یورش به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم، به ارعاب ساکنان آن و بازرسی از منزل پرداختند.

گفته میشود این دومین حمله نیروهای رژیم آل خلیفه به منزل این عالم سرشناس بحرینی است.

سال گذشته نیروهای آل خلیفه با یورش به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم در شهر “الدراز” (غرب منامه) خسارتهایی را به منزل ایشان وارد کردند.

 

آل خلیفه،

آیت الله عیسی قاسم،

حمله،

منزل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.