نگرانی و اعلام آماده گی مجلس برای کاهش تنش های خاورمیانه

مجلس-نمایندگان-افغانستان1مجلس نماینده گان کشور با ابراز نگرانی از تنشهای موجود در خاورمیانه، برای هرگونه همکاری در راستای کاهش این تنش ها اعلام آماده گی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این اواخر تنش ها در بین کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای عرب این منطقه بعد از اعدام شیخ نمر باقر النمر و حمله به سفارت خانه عربستان، افزایش یافته است.

در این راستا، مجلس نماینده گان در نشست عمومی امروز (۱۶جدی) با صدور قطعنامه ای از این تنش ها بین کشورهای اسلامی در خاورمیانه، ابراز نگرانی کرد.

در این قطعنامه آمده است که خیزش ها و بحران های خطیر فعلی، پیوستگی دین را تهدید می کند و یاغی گری های فعلی بازخوانی تراژدی استعمار کهن را تقویت می کند.

مجلس نماینده گان همچنین ادامه این روند را به سود کشورهای غربی دانسته و از سران کشورهای اسلامی خاورمیانه خواست تا از بردباری و تحمل بیشتر برای فروکش کردن تنش ها بهره ببرند.

در قطعنامه مجلس از سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد برای حل این تنش ها خواستار همکاری شده و همکاری مجلس برای کاهش این تنش ها نیز اعلام شده است.

این در حالی است که اوایل هفته جاری و در دومین روز سال جدید میلادی، شیخ باقر النمر همراه با ۴۶ تن دیگر به جرم آزادی و عدالت خواهی از سوی کشور عربستان اعدام شدند.

Author