نگرانی وزارت امور زنان از شدت خشونت علیه زنان

۲۹ دلو ۱۳۹۲

وزارت امور زنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان زخمی شدن خانم حلیمه با دوطفلش را که با بمب دستی توسط شوهرش صورت گرفته است، را با شدید ترین الفاظ محکوم می نماید.

 

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، طوریکه دیده می شود در این آواخر شدت خشونت ها علیه زنان در کشور بالا گرفته و این دومین مورد جرمی است که توسط معتادین مواد مخدرعلیه زنان صورت می گیرد، و عاملین این خشونت ها فرار می کنند، که فرار آنان فرهنگ معافیت را بیشتر می سازد.

وزارت امور زنان براساس مکلفیت‌های قانونی خود قضایای مذکور را ازطریق ریاست‌های ولایتی پی‌گیری کرده و تلاش می نماید تا به دوسیه مرتکبان رسیدگی صورت گیرد.

وزارت امور زنان از نهادهای امنیتی می خواهد که هر چه زودتر عاملین خشونت ها را دستگیرنموده و به پنجه قانون بسپارند، همچنان از نهادهای عدلی و قضایی تقاضا می نماید تا مواد مشخص قوانین جزایی را بالای عاملین آن جاری سازد.

همچنان این وزارت برای رفع این مشکلات، از وزارت صحت عامه و مبارزه علیه مواد مخدر می خواهد تا مراکز حمایوی و صحی را برای تداوی معتادین مواد مخدر افزایش داده تا از این چنین رویداد ها در آینده جلوگیری صورت گیرد.

 از سوی هم رهبری وزارت امور زنان به هیاتی که از سوی کمیسیون منع خشونت علیه زنان به منظور بازدید از قضایای خشونت به ولایت هرات سفر کرده است وظیفه سپرد تا از خانم مذکور عیادت نموده و به وی دلجویی نماید.

 وزارت امور زنان تاکید میورزد، که اسلام دین رحمت و عطوفت و قرآن کتاب هدایت انسانی می‌باشد و به یقین که اعمال هر نوع خشونت را مردود می‌داند. براین اساس، ازعالمان دین، امامان مساجد، فرهنگیان و رسانه‌ها می‌خواهد برای روشن ساختن اذهان عامه و بالا رفتن سطح آگاهی جامعه درباره خشونت و اضرار آن، ازهیچ نوع تلاشی دریغ نورزند.

 

خشونت،

زنان،

علیه،

نگرانی،

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.