نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت بغلان

1952533_Page__2پس از  اینکه عملیات خورشید ۲۰ که به هدف نابودی شورشیان طالب در بغلان راه اندازی شد، این گروه با تجدید قوا به مناطق از دست داده شان یورش برده و اکثریت مناطق را در حومه های شهر پلخمری و ولسوالی بغلان مرکزی تصرف کردند.

عملیات خورشید ۲۰ که دو ماه قبل برای سرکوب لانه های شورشیان طالب در بغلان آغاز شده بود، مراد علی مراد، یکتن از جنرالان ارشد ارتش نیز در آن شرکت داشت.

مسوولان محلی در ولایت بغلان می گویند که با راه اندازی عملیات خورشید ۲۰، پس از نبردهای سنگین و وارد شدن تلفات به شورشیان ، دند شهاب الدین و دند غوری از وجود مخالفان پاکسازی و سنگرهای مستحکم آنان که در نتیجه تفاهمنامه دندغوری در جریان شش ماه آتش بس ایجاد شده بود از بین برده شد.

در همین حال اعضای شورای ولایتی بغلان معقتد اند که قرار بود عملیات خورشید بیست در بخش های دیگر بغلان از جمله ولسوالی بغلان مرکزی برای سرکوب شورشیان نیز راه اندازی شود، اما براساس هدایت ریس جمهور متوقف گردید.

فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان می گوید که پس از دو ماه از آغاز عملیات خورشید ۲۰ و توقف آن، شورشیان طالب به حملات تهاجمی شان بالای پاسگاه های امنیتی شدت بخشیده و ضمن تصرف دوباره مناطق دندغوری و دندشهاب الدین تا نزدیکی  بزرگ راه پلخمری- سمنگان و پلخمری- قندوز مستقر و در مواردی هم با توقف دادن موتر ها به جستجوی افراد حکومتی پرداختند.

بسم الله عطاش یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی بغلان به خبرگزاری خاور میانه می گوید: اگر حکومت در قسمت مبارزه با شورشیان طالب و کوتاه سازی دست ستون پنجم در داخل نظام دولتی بغلان اقدام نکند سقوط بغلان در آینده بدور از واقعیت نخواهد بود.

از سوی دیگر این وکلای عضو شورای ولایتی نبود هماهنگی را در میان واحد های نظامی در بغلان یکی دیگر از عواملی میدانند که باعث تقویه شورشیان شده است.

این وضعیت و تداوم جنگ در بغلان بر نگرانی مردم افزوده و بی باوری شان را در حصه ریشه کن سازی شورشیان طالب ازین ولایت افزایش داده است.

محمد مومن مبارز یکتن از شهروندان بغلان به خبرگزاری خاور میانه گفت: “بازی های دوگانه که در بغلان جریان دارد ما را به تشویش ساخته است نمی دانیم فردای ما چطور میشه یک روز طالبا تا نزدیک شهر میایند و روز دیگر هم سرک را می گیرند و موترها را تلاشی می کنند”.

به گفته شهروندان بغلان بی توجهی مقام های امنیتی در بغلان و مرکز برای نجات جان سربازان تحت محاصره نیز یکی از مواردی است که بی باوری ها در راستای مبارزه با شورشیان طالب افزوده است.

در حالی که شورشیان طالب در سایر مناطق بغلان دست به حملات تهاجمی زده اند، پاسگاه امنیتی سرخ کوتل در شش کیلومتری شهر پلخمری و در یکی از مکان های تاریخی ولایت بغلان در حدود دو هفته قبل تحت محاصره شورشیان قرار گرفت و نیروهای امنیتی با همه ساز و برگ نظامی شان نتوانستند در شکستن حلقه محاصره و تجهیز سربازان گیرمانده اقدام نماید که بالاخره پس از دادن چهار نفر تلفات این سربازان خود حلقه محاصره را شکستانده پاسگاه را به طالبان واگذار کردند.

این درحالیست که در بخش های از ولسوالی بغلان مرکزی، ولسوالی برکه، ولسوالی دهنه غوری و در حومه های شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان ( دندغوری و دند شهاب الدین ) شورشیان مسلح حضور گسترده دارند.