نگرانی های از ترویج افراط گرایی در برخی مدارس دینی بغلان

افراطشماری از فعالان مدنی در بغلان از ترویج افراط گرایی در برخی از مدارس دینی نگرانی کرده می گویند اگر جلوی اینگونه فعالیت ها گرفته نشود آینده این ولایت بدتر از پیش شده و دامنه بد امنی گسترش میابد.

این فعالان مدنی از حکومت می خواهند که جلوی اینگونه فعالیت ها را بگیرد و بگونه منظمی از دروس آنان نظارت نماید تا از نفوذ اندیشه افراطیت در میان دانش آموزان دینی جلوگیری گردد.

نوید شکور زاده یکی از فعالان مدنی در بغلان می گوید اگر جلوی اینگونه فعالیت ها گرفته نشود بغلان به سرنوشت ولایت کندز روبرو خواهد شد.

به باور این فعال مدنی شماری از کسانیکه ولایت کندز را به نفع طالبان مسلح سقوط دادند شمار زیاد شان از داخل شهر و از مدارس دینی سر بیرون کردند.

وی علاوه کرد: ” در برخی مدارس تبلیغ های ضد حکومتی صورت می گیرد واقعاً این موضوع در آینده بغلان و حتی تمام کشور خطرناک است و می تواند نا امنی را ایجاد  کند، قسمیکه عملاً در سقوط ولایت کندز مشاهده شد تعدادی از طالبان مسلح از بیرون شهر هجوم آوردند و بسیاری از همینگونه مدرسه بیرون شدند و با طالبان مسلح یکجا گردیده شهر کندز را تصرف کردند”.

محمدنصیر حیران فعال مدنی و عضوی شبکه نهادهای جامعه مدنی بغلان نیز ازین وضعیت نگران است و از حکومت می خواهد که برای مدارس دینی مجوز قانونی بدهد و مطابق قوانین نافذه کشور از آنان نظارت نماید.

” در برخی از مدارس برای دانش آموزان افراطیت و مخالفت با نظام افغانستان ذهنیت داده می شود و ما از نهادهای مسؤل می خواهیم که فعالیت اینگونه مدارس را متوقف بسازند”.

در همین حال مسؤلان در ریاست معارف بغلان ترویج افراط گرایی را در مدارس دینی که تحت نظارت آن قرار دارد رد می کند و میگوید همواره فعالیت های این مدارس را بررسی می نمایند.

پیکان حیدری ریس معارف بغلان در گفتگویی با خبرگزاری خاورمیانه گفت: تا اکنون هیچگونه مدرکی در دست نیست که بیانگر این مسایل در آموزشگاه های دینی در بغلان باشد.

وی تعهد می سپارد که اگر چنین چیزی مشاهده شود بی درنگ جلوی فعالیت آن را می گیرد.

” چنین چیزی وجود ندارد و تاکنون هیچ موردی برای ما نرسیده که بیانگر این موضوع باشد و اگر همچون فعالیت ها را مشاهده کنیم جلوی آنان را به اسرع وقت می گیریم”.

به گفته مسؤلان ریاست معارف بغلان تعداد ۳۵ باب دارالحفاظ و دارالعلوم درین ولایت فعالیت دارد و اما گفته می شود که شماری از آموزشگاه های دینی در ساحات تحت کنترول طالبان مسلح موقعیت دارند.

درهمین حال خواستیم دیدگاه ریاست حج و اوقاف ولایت بغلان را درین مورد داشته باشیم اما این ریاست از گفتگو در این باره خود داری کرده و  فقط در یک جمله گفت: ما در این مورد نظر نمیدهیم این موضوع مربوط ریاست حج و اوقاف نه بلکه مربوط ریاست معارف می شود.

Author