نگرانی شورای ژورنالیستان از وضعیت خبرنگاران در کشور

خشونت‌ها علیه خبرنگاران رنگ و روی تازه‌ای به خود گرفته و در تازه ترین مورد پولیس شاهراه کابل- جلال آباد ضمن تهدید به مرگ خبرنگار تلویزیون ژوندون بسوی وی گلوله شلیک نموده است.

شورای ژورنالیستان افغانستان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی نگرانی شان را با اهالی مطبوعات و رسانه شریک ساخته از نهاد های امنیتی خواستند به این معضل رسیدگی جدی نمایند.

عمیدالله بارکزی رییس شورای ژورنالیستان افغانستان که در این کنفرانس صحبت می‌کرد گفت:” ما در این اواخر با انواع گوناگونی از خشونت علیه خبرنگاران مواجه هستیم که این خشونت هم از جانب حکومت بخصوص نهاد های امنیتی و هم از جانب مخالفین مسلح افغانستان صورت می‌گیرد.

وی یاد آور شد که در چند روز گذشته محمدقاری خبرنگار هفته نامه‌ی غور قریب به چهار روز نزد طالبان به جرم حرفه‌ای خبرنگاری در ولایت میدان وردک اسیر می‌ماند، فرهاد صافی خبرنگار تلویزیون در مسیر کابل-جلال آباد بعد از آن که خودش را خبرنگار معرفی می‌کند مورد آزار و اذیت از سوی نهاد های امنیتی قرار می‌گیرد و یا هم محمد مهدی مولودی خبرنگار هفته نامه‌ای آینه روز از سوی بدون تثبیت جرم از سوی نهاد هایی امنیتی از داخل خانه اش برده و دو روز در توقیف لوی ثارنوالی باقی می‌ماند.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که پیش از این نیز نصرت الله اقبال خبرنگار خبرگزاری بخدی از سوی والی پروان مورد لت و کوب قرار گرفته و یا ذکی دریابی صاحب امتیاز و مدیر مسوول روزنامه اطلاعات روز و همچنین دکتر سردار محمد رحیمی سردبیر هفته نامه‌ای وحدت از سوی ثارنوالی به صورت کاملا غیر قانونی از سوی ثارنوالی کشور فرا خوانده شده بود.

داکتر رفیع الله بیدار مسوول دفتر مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از وضعیت موجود ابراز نگرانی نموده افزود مدتی است که خشونت ها علیه خبرنگاران که همان تعرض به حقوق بشری افراد است گرافی بالایی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان این مطلب که  آزادی بیان یکی از اجزای اساسی اعلامیه‌ای جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشور است و دولت تضمین کرده که تامینات و حفظ این حق را که جزء وظایف و مکلفیت‌هایشان می‌باشد را به عهده بگیرد.

وی،خواستار ارتباط نزدیک تر و هماهنگی بیشتر بین خبرنگاران و کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و ولایات شده افزود در این صورت و در پرتو قانون نافذه کشور و کمیسیون حقوق بشر افغانستان ما سعی بر دفاع از حق مشروع ازادی بیان بخصوص حقوق خبرنگاران خواهیم کرد.

عمیدالله بارکزی رییس شورایی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که ما قبلا نیز نگرانی‌های خود را از این وضعیت بغرنج و متشنج خفقان و خطرات آزادی بیان با کمیسیون مستقل حقوق بشر در در میان گذاشته بودیم.

وی همچنین یاد آور شد که ما در گذشته به ارگان های امنیتی پیشنهاد داده بودیم که افسران و قومندانان این نهاد ها در یک سیمینار دور هم جمع و توسط اتحادیه‌های خبرنگاری و حقوق بشری آموزش داده شود تا روش درست برخورد با خبرنگاران را آموخته و در مراحل اجرایی وظیفه‌ای شان تطبیق نمایند زیرا بیشتر مسوولین امنیتی مسوولیت شان را در قبال خبرنگاران را فرانگرفته و متوجه نیستند که با خبرنگارن چیگونه برخورد نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.