نگرانی شورای امنیت از تخریب تاسیسات نظامی، توسط ناتو

شورای امنیت ملی به ریاست حامدکرزی رئیس جمهور کشور از تداوم پروسه انتقال تأسیسات نیروهای ائتلاف به حکومت افغانستان استقبال کرد، اما از تخریب وسایل، تجهیزات و سایر تاسیسات نظامی مربوط خارجی ها توسط نیروهای ناتو، نگرانی نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورای امنیت ملی تاکید کرده که تخریب وسایل، تجهیزات و سایر تأسیسات ضروری مربوط به نیروهای ائتلاف را که تحت عنوان به اصطلاح عدم قابلیت حکومت افغانستان در حفظ و مراقبت و تأمین امنیت آن (تاسیسات نظامی) از جانب آنان صورت می گیرد را یک عمل غیر موجه و مایه نگرانی جدی دانسته است.

در همین حال شورای امنیت ملی به وزرای دفاع، امور داخله، مالیه و مشاور امنیت ملی دستورداده تا نگرانی های جدی حکومت افغانستان را در این زمینه با هیأت رهبری نیروهای آیساف در افغانستان مطرح نموده و بعد از دستیابی به یک تفاهم کلی، نتایج آنرا به جلسه شورای امنیت ملی گزارش دهند.

همچنین شورای امنیت ملی به وزارت مالیه وظیفه داده که از رئیس کمیسیون موظف انتقال تاسیسات، چگونگی پیشرفت در روند انتقال تاسیسات از نیروهای ائتلاف بین المللی به جانب حکومت افغانستان را در هر ماه یکمرتبه به جلسه شورای امنیت ملی گزارش دهد.

از سویی هم شورای امنیت ملی به وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی دستورداد که در انتقال میدان های هوائی از نیروهای ایساف به جانب حکومت افغانستان با کمیسیون موظف همکاری جدی نماید.

همچنین در ادامه جلسه شورای امنیت ملی، فیصله شد که وزارت امور داخله از تاریخ اول دلو سال جاری با استفاده از تمام وسایل و امکانات دست داشته، امنیت فزیکی تمام کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین شان را بطور یکسان تأمین نمایدو جهت رسیدگی به مشکلات امنیتی کاندیدان شورا های ولایتی، در سطح ولایات نیز کمیسیون ویژه امنیتی ایجاد نماید.

سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد پیشنهاد ناتو مبنی بر آغاز مذاکرات پیرامون چگونگی حضور نیروهای آن سازمان بعداز ۲۰۱۴ به جلسه خبر داد.

وی گفت: اخیراً مسوولین ناتو به دفتر مشاور امنیت ملی کشور مسوده ئی را ارایه کرده اند که رسماً به معنی آغاز مذاکرات سازمان ناتو با حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی حضور آنها، بعد از سال ۲۰۱۴ میباشد.

براساس اظهارات مشاور امنیت ملی کار روی ترجمه متن دری و پشتو مسوده ارایه شده توسط ناتو ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *