نگرانی شهروندان بغلان از آغاز نشدن عملیات تصفیوی در این ولایت

۱۲ جدی ۱۳۹۵

شهروندان ولایت بغلان با انتقاد از راه اندازی نشدن عملیات نظامی به هدف پاکسازی بخش های از این ولایت که در تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارند می گویند، این بی توجهی حکومت در آینده بغلان زیان بار است و می تواند یک آینده خطرناک را رقم بزند.

سیدکمال وردک یکی از بزرگان قومی بغلان به خبرگزاری خاورمیانه گفت: در چنین شرایطی که بغلان هنوز در وضعیت بد امنیتی قرار دارد ، یک ولسوالی و ده ها روستای آن زیر حاکمیت طالبان مسلح است حکومت در قبال بازپس گیری این بخش ها برنامه‌ی عملی را روی دست ندارد.

این بزرگ قومی با اشاره بر امضای سندی در مورد بیرون کشیدن نظامیان از دو پایگاه در ولسوالی بغلان مرکزی از سوی شورای نظامی این ولایت، از به بی برنامه گی حکومت در قبال سرکوب طالبان مسلح و تامین امنیت انتقاد می کند.

ارباب شمس الله بزرگ قومی دیگر در بغلان، می گوید، اگر تا رسیدن فصل بهار که موسم سبز شدن درختان که بحیث پناه گاه مهم برای طالبان بشمار می رود، اقدامات جدی از سوی نظامیان در قسمت سرکوب طالبان مسلح صورت نگیرد، چالش های بزرگی به همراه خواهد داشت و عنقریب بغلان به سرنوشت کندز دچار خواهد شد.

از سوی هم آنان فصل زمستان را وقت مناسبی برای راه اندازی عملیات می دانند و می گویند در در دیگر فصول سال که وقت کشت  و کار مردم است، بیشترین زیان به مردمان عام وارد می گردد.

این بزرگان قومی از حکومت می خواهند می خواهند که هرچه زودتر در قسمت راه اندازی عملیات نظامی درین ولایت اقدامات مناسبی و مؤثری را روی دست بگیرد.

درعین حال قوماندان تاج الدین یک فرمانده پولیس محلی که در خط نخست نبرد در منطقه کاکامنگل ولسوالی بغلان مرکزی با طالبان مسلح می جنگد از کمبود تجهیزات و امکانات نظامی شان اظهار نگرانی می کند.

وی می گوید، پایان بودن تشکیل در پاسگاه وی و نبود جنگ افزارهای کافی برای آنان که در خط نخست جبهه با طالبان مسلح ایستاده گی می کنند، یک چالش بزرگ است و اگر آنان بگونه ی بهتری تجهیز شوند هیچگاهی طالبان در برابر آنان پیروز نخواهند شد.

او از حکومت می خواهد برای شان تجهیزات کافی نظامی را فراهم سازد.

این درحالیست که طالبان مسلح در بخش های زیر کنترل شان و بویژه در ولسوالی دهنه غوری که از سه ماه بدینسو تحت اداره آنان قرار دارد سربازگیری می کنند و در این اواخر به مانورهای نظامی نیز پرداخته اند.

مقام های محلی بغلان تاکنون در مورد برنامه های شان در باره آغاز عملیات نظامی به رسانه ها چیزی نگفته اند.

آغاز نشدن عملیات

انتقاد از حکومت

بغلان

شهروندان

نگرانی از آینده


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.