نگرانی سازمان ملل از موضع پاکستان در قبال پناهجویان افغان

20161522941571476411رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اقدام پاکستان نسبت به عدم تمدید مجوز اقامت پناهجویان افغان در آن کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی مشاور امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که «فیلیپو گراندی» این نگرانی را در دیدار با «حنیف اتمر» ابراز کرده است.

در خبرنامه آمده است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیدگاه ها و اطلاعات خود را در باره برخی گزارش ها مبنی بر حضور مهاجران افغان در نبردهای سوریه را با مشاور امنیت ملی افغانستان در میان گذاشته است.

در عین حال؛ حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در مورد فشارهای اخیر بر مهاجرین افغان مقیم پاکستان و همچنین گزارش های برخی منابع در رابطه با حضور افغان ها در جنگ های سوریه گفت که مسایل یاد شده باید از راه های دیپلوماتیک حل گردد و دولت افغانستان با کشورهای همسایه در این رابطه از نزدیک کار می کنند.

مشاور امنیت ملی افغانستان به رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیشنهاد کرد که برای هماهنگی در ارتباط با حل مشکلات مهاجران افغان، کمیته ای مشترک میان دولت افغانستان و این کمیشنری در امور پناهندگان تشکیل شود.

به گفته اتمر، این کمیته وظیفه خواهد داشت که از وضعیت زندگی مهاجرین افغان به دولت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گزارش های دائمی ارایه کند.