نگرانی حکومت از آلودگی آب و هوا در کشور

حکومت وحدت ملی ضمن نگرانی از وضعیت بد آب و هوا و افزایش آلوده‌گی در کشور می‌گوید که مردم در مبارزه با این پدیده باید حکومت را هم‌کاری کنند.

حکومت وحدت ملی ضمن نگرانی از وضعیت بد آب و هوا و افزایش آلوده‌گی در کشور می‌گوید که مردم در مبارزه با این پدیده باید حکومت را هم‌کاری کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز چهارشنبه (۲ ثور) در محفلی به مناسبت تجلیل از روز جهانی زمین گفت که آلوده‌گی هوا در افغانستان یک چالش جدی برای افغانستان است و اگر در ذهنیت و باور مردم کشور در مورد زنده‌گی بهتر و نگهداشت محیط زیست تغییر ایجاد نگردد، تلاش به جایی نخواهد رسید.

او گفت اگر همکاری شهروندان در زمینۀ مبارزه با آلوده‌گی نباشد و همه این روند را در اولویت قرار ندهند، حکومت به تنهایی نمی‌تواند این بار بزرگ مسؤولیت را به دوش بکشد.

به گفتۀ آقای عبدالله شهروندان باید ضمن نهادینه‌کردن نگهداری از درخت‌ها و سرسبزی‌ به عنوان یک فرهنگ، حفظ محیط زیست را به یک وظیفۀ مقدس ملی تبدیل نمایند.

در حال حاضر کابل، پایتخت کشور در جمع کثیف‌ترین شهرهای جهان به حساب می‌اید و نبود برنامۀ درست شهروند از طرف ادارات مسئول و بی‌توجهی مردم سبب شده تا بیشتر بخش‌های کابل پر از کثافات و مواد آلوده‌ کنندۀ هوا باشد.

سال گذشته رییس جمهور غنی نیز در نشستی با مسؤولان شهرداری به شدت از این وضعیت اظهار نگرانی کرده و خواستار رسیده‌گی به این مورد شده بود.

وضعیت بد آب و هوا در کشور، به ویژه شهر کابل سبب می‌شود که سالانه افراد زیادی به بیماری‌های گوناگون در کشور سردچار گردند.

افزایش روزمرۀ کثافات در محل‌هاب بودوباش، استفاده از مواد سوختی به ویژه ذغال و چوب، گشت و گذار وسایط نقلیه، نبود جاده‌های آسفالت‌شده، برخی از کارخانه‌هایی که دود ایجاد می‌کنند و نبود جنگلات و زمین سبز از جمله عوامل عمده‌یی اند که در تخریب ویا به‌بود محیط زیست نقش بنیادی دارند.