اسد ۲۳, ۱۳۹۹

نگرانی جامعه مدنی از حضور ستون پنجم در درون دولت

1فعالین و نهادهای جامعه مدنی افغانستان از حضور ستون پنجم در درون دولت ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نهاد های جامعه مدنی در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که دولت افغانستان باید رسما و به گونۀ استراتیژیک موقف خود را مبنی براینکه حامی طالبان است و یا حمایت گر نیروهای امنیتی و مردم، مشخص سازد.

آنان اعلام کردند که با تاسف و تعجب شنیده می شود که تعدادی از افراد دولت، اعضای شورای عالی صلح، شورای انسجام علمای افغانستان وبعضی از احزاب نسبت مرگ ملا عمر، در کابل مراسم سوگواری برگزار کرده اند.

با بارو جامعه مدنی، این اقدام بی اعتنایی به خون هزاران شهید و معلول کشور، دشمنی مستقیم با مردم افغانستان و نشانه حضور ستون پنجم دشمن در درون نظام است.

در اعلامیه این نهاد آمده است که جنایات هولناک و ضد ‌انسانی را که طالبان به رهبری ملا عمر بر مردم افغانستان روا داشته اند بر هیچ کس پوشیده نیست، مردم افغانستان تجربۀتلخ کشتار، آزار و مشقت های مهاجرت را از دوران سیاه حاکمیت طالبان دارند و در دوره جدید نیز ازانتحار، انفجار، اختطاف، گروگان گیری و انواع خشونت های این گروه آسیب دیده اند.

فعالین و نهاد های جامعه تاکید کرده که هیچ گاه برای ملا عمر سوگواری نخواهند کرد، بلکه  این سوگواری را نشانه ای بی اعتنایی دولت به خون هزاران شهید و نادیده گرفتن جنایات هولناک در برابر مردم می پندارند.

نهاد جامعه مدنی با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد در در گیری های بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ گفته که به تعداد ۴۷۷۴۵  افراد ملکی شهید و زخمی شده اند  که از این میان  ۱۷۷۷۴ تن شهید و ۲۹۹۷۱ تن زخمی گردیده اند.

تنها در سال ۲۰۱۴ به تعداد ۱۰۵۴۸ تن، افراد ملکی شهید و زخمی شده اند که از آن جمله ۳۶۹۹ کشته و ۶۸۴۹ زخمی شده اند که ۷۲% این تلفات توسط طالبان صورت گرفته است.

نهاد های جامعه مدنی اعلام کردند که با احترام به خون هزاران شهید، با درنظرداشت جنایاتی که طالبان به رهبری ملا عمر بر مردم روا داشته اند و نگرانی از وجود ستون پنجم دشمنان در درون نظام و با تاکید بر هوشیاری و بیداری رهبران حکومت وحدت ملی؛ از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد تقاضا دارند تا جداً به مطالبات ذیل توجه و آنرا عملی نمایند:

  1. دولت افغانستان باید رسما و به گونۀ استراتیژیک موقف خود را مشخص کند، که حامی طالبان است و یا حمایت گر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان؟ همچنان حکومت باید سیاست خود در قبال طالبان را رسماًروشن سازد که این گروه مخالف سیاسی است و یا دشمن مردم افغانستان تا باعث تضعیف هر چه بیشتر روحیه سربازان کشور در میدان نبرد نگردد.
  2. ضمن سپاس از دولت در اقدام ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری از جنایت کاران، از حکومت تقاضا داریم تا هرچه عاجل تر به پیگیری عاملین برگزاری چنین محافل بپردازد. هر نوع تبلیغ برای حمایت از طالبان باید جرم پنداشته شود و عاملین تبلیغ به نفع طالبان باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
  3. ۳. وجود حامیان طالبان در درون نظام، نشانگر وجود ستون پنجم دشمن در درون دولت است. مسوولین حکومتی هرچه عاجل این جاسوسان را شناسایی، مجازات و به مردم معرفی کنند.
  4. ۴. از سازمان ملل متحد تقاضا داریم که با توجه به جنایاتی که طالبان انجام داده و می دهند، این گروه را در لیست سیاه خود بگنجاند. همچنان تمامی رهبران طالبان، گروه حقانی و القاعده که در قتل عام ها و جنایات ضد بشری در کشور نقش داشته اند باید مورد پیگرد قرار بگیرند.
  5. ۵. دستاوردهای یک و نیم دهه ی گذشته، به شمول ارزشهای دموکراتیک، برابری حقوق زن و مرد، قانون اساسی و دسترسی به حقوق بشر؛ به قیمت خون هزاران شهید و جان فشانی بی بدیل و بی دریغ سربازان عزیز وطن پی افکنده شده است. حکومت می بایست خطوط سرخ مذاکرات صلح را به روشنی با مردم در میان گذارد، تا دغدغه ی معامله بر سر این دستاوردهای بزرگ، رفع شود.