نگرانی باشنده گان بغلان از تجمع طالبان مسلح در دروازه های شهر پلخمری

13672526_1135058129888639_1343122179_nشماری از باشنده گان ولایت بغلان طی گردهمایی حمایت شان را از حکومت اعلان داشته و از تجمع طالبان مسلح در نزدیکی های شهر پلخمری نگرانی کردند.

این باشنده گان ولایت بغلان که از ولسوالی های ۱۴ گانه این ولایت گردهم آمده اند و در میان آنان عالمان دینی نیز شامل هستند، حمایت شان را از حکومت اعلان کرده و آماده گی های شان را برای تأمین امنیت، همکاری با نهاد دولتی و غیر دولتی در سطح محلات زنده گی شان بیان کردند.

آنان موجودیت طالبان مسلح را در شماری از نقاط ولایت بغلان چالش آفرین خوانده، هشدار می دهند که اگر این گروه ریشه کن نشوند امنیت در بغلان به آسانی تأمین نمی شود.

حاجی محمد یکی از سران جهادی این ولایت با تأکید بر مبارزه علیه هراس افگنی بیان داشت با آنکه حکومت وحدت ملی عاری از کمی ها و کاستی نیست، اما با آنهم نیازمند همکاری و حمایت می باشد.

شهنواز شرار شهروند دیگر ولایت بغلان از همه مردم میخواهد که برای مبارزه علیه هراس افگنی در کنار این نظام بیایستند و اجازه دست اندازی را برای هراس افگنان ندهند.

این باشنده  بغلان از سوی هم نگران بدتر شدن امنیت درین ولایت است، بگفته وی طالبان در حومه های شهر پلخمری هم اکنون تجمع کرده اند و پلان های را برای حمله بالای شهر پلخمری و بخش های دیگر این ولایت روی دست دارند.

وی از مقام های امنیتی ولایت بغلان می خواهد که بیشتر ازین مجال فعالیت به این گروه ها را ندهند که زنده گی مردم را به مخاطره بیاندازد.

در عین حال عبدالستار بارز والی بغلان با قدردانی ازین اقدام مردم وعده می سپارد که برای برچیدن دامنه هراس افگنی درین ولایت اقدامات لازم را روی دست دارد.

والی بغلان از مردم خواست که بیشتر ازین با دولت شان همکار بوده، مخالفان مسلح دولت را در محلات شان جای ندهند .

این درحالیست که گفته می شود در حومه های شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و ولسوالی های برکه، تاله و برفک و بغلان مرکزی طالبان مسلح عملاً فعالیت دارند.

با آنکه از سال گذشته بدینسو چندباری عملیات های نظامی برای از بین بردن گروه های مخالف مسلح دولت در بغلان راه اندازی گردیده است اما هنوز هم دیده می شود که این گروه ها درین ولایت فعالیت دارند و حتی گفته می شود که جغرافیای معینی دارند.

پیش ازین نیز وکلای شورای ولایتی بغلان از رسیده گی طالبان مسلح به عرایض مردم در مناطق تحت کنترول نگرانی کرده اند.