نگرانی باشنده های کندز از افزایش ناامنی در این ولایت

Taliban-Afghanistanشماری از باشنده ها و اعضای شورای ولایتی کندز از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایت اظهار نگرانی کرده، حکومت را در این باره به بی پروایی متهم می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نجم الدین از باشنده های کندز می گوید که با گذشت هر روز دامنه ناامنی در این ولایت گسترش میابد و حکومت کمترین توجه را هم در این باره متمرکز نمی سازد.

وی می گوید که اگر در تامین امنیت در این ولایت توجه نشود، وضعیت بد تر از این خواهد شد.

او می گوید:” طالبان مسلح هر روز پیشروی می کنند، مناطق  را از کنترول نیرو های امنیتی خارج می سازند، کار و بار کاملا فلج است، سرو مال و جان کسی در امان نیست.”

امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز، هم وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده خوانده از حکومت می خواهد که وعده هاى شان را در خصوص تامین امنیت در کندز عملی نماید.

آقای ولی می گوید مقام های عالی رتبه حکومتی در سفر به کندز وعده عملیات گسترده را جهت پاکسازی این ولایت از وجود طالبان را داده بود، ولی به گفته او این وعده جنبه عملی به خود نگرفته است.

اما محمد قسیم جنگل باغ قوماندان امنیه کندز می گوید هنوز هم درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی قلعه زال ادامه دارد.

جنگل باغ می گوید: “تاکنون عملیات راه اندازى نشده است و فعلا در تعمیر ولسوالی قلعه زال، نه دولت است و نه هم طالبان، طالبان تمام ولسوالی را ماین فرش کرده است.”

نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کندز در حالی مطرح می شود که سه هفته از سقوط ولسوالی قلعه زال بدست طالبان در کندز می گذرد؛ اما نیرو های امنیتی تاهنوز نتوانسته که این ولسوالی را دوباره از طالبان مسلح پس بگیرند.