نگرانی ایران از گسترش تروریسم و افراط گرایی در افغانستان

۱۸ قوس ۱۳۹۴

ظریف جوادوزیر امور خارجه ایران می گوید که ورود عوامل ناامن کننده با نام ها و نشانه های جدید به خصوص گروه تروریستی داعش، شکاف ها در داخل گروه طالبان و احتمال سود بردن داعش از آن، از موارد بسیار نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد جواد ظریف امروز (چهارشنبه ۱۸عقرب) در پنجمین کنفرانس وزیران امور خارجه قلب آسیا- روند استانبول صحبت کرد.

وی اظهار داشت که نباید اجازه داده شود تا گروه های تازه ظهور تروریستی، افغانستان را عرصه تاخت و تاز خود قرار دهند.

به باور ظریف، غفلت از این حقایق، پیامدهای فاجعه آمیز و غیرقابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت و مهمتر از همه اینکه متاسفانه شماری از کشورها هم چنان افراط گرایی و تروریسم را به مثابه سرمایه هایی در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت خود تصور می کنند.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد که امروز افراط گرایی، تروریسم و مواد مخدر چالش ها و تهدیدات بزرگی برای افغانستان، منطقه و کل جهان ایجاد کرده و متاسفانه این گروهها در داخل افغانستان در حال گسترش نفوذ هستند.

وی افزود که افزایش شمار حملات در افغانستان و تغییر جغرافیای ناامنی به مناطق نسبتا امن شمال، ورود مولفه ناامن کننده جدیدی با نام ها و نشان های جدید به خصوص گروه تروریستی داعش، شکاف ها در داخل گروه طالبان و احتمال سود بردن داعش از آن، از موارد بسیار نگران کننده است.

ظریف گفت که افغانستان امن، با اقتصادی شکوفا، پویا و خودکفا تامین کننده منافع همه کشورهای منطقه به ویژه ایران که دارای روابط عمیق و گسترده با افغانستان است، می باشد.

به گفته ظریف، هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند با تجارت مواد مخدر و جرائم وابسته به آن مبارزه کرده و آنها را کنترل کند و این کار نیاز به همکاری همه جانبه کشورهای منطقه دارد.

وزیر امور خارجه ایران بیان داشت که وضعیت امنیتی در افغانستان نیازمند توجه و حمایت بیشتر است و در این راه باید همه کشورها کمک کنیم تا جامعه ای مدرن و شکوفا در افغانستان ایجاد شود.

بر اساس اظهارات ظریف، ایران مصمم است تا در همه زمینه های مورد نیاز به افغانستان کمک کند و بندر چابهار شاخص همکاری ایران با افغانستان و کشورهای منطقه است.

افغانستان

ایران

تروریسم

جواد

ظریف

قلب آسیا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed