نگرانی از سرنوشت سربازان اردو در آبکمری بادغیس

۲۵ سرطان ۱۳۹۸

مقام های محلی و شورای ولایتی بادغیس می گویند که با نیروهای اردو در منطقه «پسته لیق» ولسوالی آبکمری قطع شده و از سرنوشت آنها آگاهی ندارند.

عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که شب گذشته و بامداد امروز (25سرطان) درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در منطقه پسته لیق صورت گرفته است.

به گفته وی، بعد از درگیری ارتباط آنها با نیروهای امنیتی قطع شده و در عین حال، تمام رهبری عملیات از مرکز کشور صورت می گیرد و آنها در آن دخیل نیستند.

ملکزی تصریح کرد که هدایت از کابل صورت گرفته و نیروهای کوماندو به منطقه اعزام شدند، در منطقه پسته لیق درگیری است، سربازان ما هستند؛ اما ارتباط با آنها قطع شده است.

والی بادغیس در حالی که در مورد نوعیت عملیات اظهار بی خبری می کرد؛ محاصره نیروهای اردوی ملی را رد کرد.

در عین حال، محمد ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس به خاورمیانه گفت «نیروهای کوماندو عملیات شبانه داشتند و درگیری صورت گرفته و تا صبح درگیری بود.»

وی اظهار داشت که در حال حاضر ارتباط با آنها قطع است و مردم محل می گویند که منازل شان را شب هنگام ترک کردند.

بر اساس معلومات نظری، در این درگیری 13 طالب مسلح کشته و 40 تن دیگر زخمی شده اند؛ اما آمار دقیق در مورد محاصره بودن نیروهای اردو مشخص نیست.

این عضو شورای ولایتی تصریح کرد که تا صبح امروز نیز هواپیماهای اردو، منطقه را بمباران کرده و عملیات داشتند.

از سویی هم معاون سخنگوی وزارت دفاع از ارائه معلومات در این رابطه خودداری کرده و با انتظار چند ساعته، اظهار داشت که در این رابطه خبرنامه نشر می شود.

شماری از مردم محل و باشنده گان بادغیس نیز در صفحات اجتماعی نسبت به وضعیت در آبکمری و محل درگیری شب گذشته اظهار نگرانی کرده اند.

آنها از محاصره نیروهای امنیتی نیز خبر داده اند.

 

 

 

 

آبکمری

اردوی ملی-

بادغیس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.