نگرانی از احتمال دخالت غربیها در انتخابات آینده کشور

شماری از فرماندهان و شخصیت های جهادی هرات از دخالت مستقیم غرب در انتخابات و دولت آینده افغانستان ابراز نگرانی نموده درمورد عواقب بد آن هشدار میدهند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آنان بیم ازآن دارند که غربی ها یکباردیگر برای پیروزی کاندیدای مورد حمایت خودشان در انتخابات افغانستان دست اندازی نموده و مجاهدین را کنار بزنند.

مصطفی حقجو یکتن از فرماندهان جهادی  وکارشناس امور سیاسی درهرات، درمورد هرگونه عواقب ناگوار این مداخله غربی ها درانتخابات افغانستان هشدار داده  پیشنهاد میکند تا جامعه جهانی سرنوشت سیاسی افغانستان را به خود افغانها واگذارنماید.

حاجی عظیم مجاهد فرمانده اسبق جهادی درهرات نیز مدعی است  که درگذشته مداخلات خارجی ها باعث ایجاد جنگ های طولانی و چالشهای بزرگ برای ملت افغانستان شده است وآنان باید دست ازمداخله های بی دلیل درکارزارهای ملی افغانستان بردارند.

به گفته شخصیتهای جهادی هرات ، مجاهدین برای رد توطئه های غربی ها باید منسجم بوده و درانتخابات با یک کاندیدای واحد داخله مبارزات انتخاباتی شده و درنهایت به حمایت  اکثریت پیروزی را ازآن خودشان کنند.

این مجاهدین درهرات هشدارمیدهند که غربی ها برای ایجاد تفرقه و انشعاب میان مجاهدین افغانستان ازترفند های جدیدی استفاده میکنند که همگی باید ازآن آگاه باشند.

این درحالیست که گفته میشود برخی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حمایت کشورهای غرب  درراس آمریکا وارد کاروزار انتخاباتی میشوند.

درحالی فرماندهان جهادی هرات از احتمال دخالت غربی ها درانتخابات افغانستان ابرازنگرانی میکنند که به تازه گی با اشتراک احزاب مختلف جهادی یک تشکل واحد انتخاباتی درکشور ایجاد گردید.

گفتنی است که قراراست این تشکل که اکثریت رهبران جهاد مردم افغانستان اشتراک دارند یک کاندیدای واحد را درانتخابات پیشرو ریاست جمهوری افغانستان معرفی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *