نهم حوت، روز ملی نیروهای امنیتی

۹ حوت ۱۳۹۷

بر اساس تقویم افغانستان، نهم حوت به پاس رشادت ها و فداکاری های نیروهای امنیتی به نام «روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی» نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز نهم حوت برابر است با روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.

امروز روز قهرمانانی است که با نثار كردن جان های شیرین شان درفش سه رنگ با عزت كشور را در قلعه های بلند وطن به اهتزاز درآورده و نگه داشته اند.

امروز قدردانی از قهرمانانی میشود كه عزت و سلامت افغانستان را تضمین كرده اند و درس آزادی و عزت را به نسل های بعدی به  میراث گذاشته و هدیه می دهند.

امروز روز قهرمانانی است كه تعهد به خدا، وطن و وظیفه خود دارند.

امروز روز مادران، پدران، همسران، خواهران، برادران و فرزندانی است كه جیگر گوشه های خود را برای دفاع از وطن به میدان های نبرد و قربان گاهی که به صورت تحمیلی بر افغانستان تحمیل شده است، می فرستند تا از عزت، سلامت و وطن دفاع نمایند.

سرباز عزیز، بریدمل عزیز، ساتنمن عزیز و افسر عزیز به شمول زنان و مردان دلیر «سلام» «سلام» و حرمت تقدیم شما باد.

از این روز در حالی در افغانستان تجلیل می شود که میراث حکومت وحدت ملی تنها 45هزار قربانی نیروهای امنیتی در جنگ با مخالفین بوده است.

جا دارد تا به پاس همین روز، از مادران، پدران، برادران و خواهرانی دلجویی شود که جیگرگوشه هایشان را در راه دفاع از وطن قربانی کرده و حالا کسی احوال آنها را نیز نمی گیرد.

به هر صورت، نهم حوت روز ملی نیروهای امنیتی به تمام سربازان دلیر افغانستان مبارک باد؛ باشد که این روز بهانه ای باشد برای حمایت و تضمین نیروهایی که با بدترین شرایط در دورترین نقطه کشور مصروف نگهبانی از امنیت و وطن هستند.

افغانستان

نهم حوت

نیروهای امنیتی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.