نهاد تطبیق کننده فیصله های کنفرانس شیکاگو تاسیس شد

۲۵ عقرب ۱۳۹۲

داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، سترجنران بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی افغانستان، محمد عمر داوود زی وزیر داخله کشور و سفرهای کشورهای کمک کننده نهاد تطبیق کننده فیصله های کنفرانس شیکاگورا ایجاد نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه – این نهاد درمورد تمویل نیرو های ملی افغانستان و نظارت و بررسی تمویل آنها از سوی جامعه جهانی امروز رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

ریاست این نهاد بر عهده داکتر حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه کشور است که به طور دورانی در بین سفرای کشورهای کمک کننده نیز تغییر خواهد کرد.

وزیر مالیه با مهم خواندن این نهاد افزود: ” سیستم امور مالی واداری در تمام ولایات کشور ایجاد گردیده است و بخش تدارکات و جایدادها نیز زیر کار است و به همین دلیل، توقع افغانستان از جامعه جهانی این است که برای تقویت نیروهای امنیت افغانستان کمک های که میشود باید از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسد.

وزیر مالیه تاکید ورزید که تمام کمک های که به افغانستان صورت میگیرد طبق فیصله کنفرانس شیکاگو باید از طریق بودجه ملی باشد تا افغانسان طبق الویت های خود آن را به مصرف برساند.

هر سه وزیر، ظرفیت سازی ، تجهیز و مراقبت تاسیسات، انکشاف سیستم تدارکات و شفافیت را خیلی مهم شناخته و خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی شدند.

سفرای کشورهای کمک کننده پشتیبانی خود را از این نگرانی های افغانستان اعلان نمود و ابراز نمودند امیدوار که مطابق به هماهنگی این بنیاد در فضای همکاری فعالیت خواهند کرد.

افغانستان

جامعه جهانی

شیکاگو

کمک

مالیه

وزارت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.