نهادهای عدلی و قضایی در کسب اعتماد مردم ناموفق بودند

۹ جوزا ۱۳۹۵

attorney_generalلوی څارنوال جدید کشور ضمن اعتراف مبنی بر ضعف نهادهای عدلی و قضایی در کسب اعتماد مردم، بر مبارزه جدی با فساد اداری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرید حمیدی، دادستان کل، امروز (9جوزا) در اولین نشست خبری خود بر مبارزه جدی با فساد تاکید کرده و گفت که نهادهای عدلی و قضایی باید اعتماد و اطمینان مردم را کسب کنند.

حمیدی اظهار داشت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد به عنوان ماشین مبارزه با فساد عمل خواهد کرد و ایجاد آن بر سرعت رسیده گی به موارد فساد کمک می کند.

به گفته وی، پولیس، څارنوالان و دادگاه ویژه از امکاناتی است که در اختیار مرکز عدلی و قضایی قرار دارد تا بتواند با فساد مبارزه جدی داشته باشد.

دادستان کل اظهار داشت که این مرکز تمام پرونده های گذشته، شکست ها و دستاوردهای قبلی را مورد بررسی قرار می دهد و در این راستا نیز از صلاحیت کامل برخوردار است.

حمیدی مبارزه با فساد را یکی از اولویت های اساسی حکومت و لوی څارنوالی دانسته و گفت که در این راه باید مردم به صورت همه جانبه همکاری داشته باشند.

دادستان کل اظهار داشت که تغییرات عمده ای که تازه در این اداره ایجاد شده است برای کسب اعتماد مردم و سرعت بخشیدن به رسیده گی در فساد صورت گرفته است.

در عین حال، حمیدی از تفاهم نامه جدید دادستانی کل و وزارت امور داخله خبر داده و گفت که این تفاهم نامه برای همکاری پولیس در بازداشت متهمین و مظنونین ایجاد شده و بر اساس آن به تمام متهمین و مظنونین در مورد حقوق شان آگاهی داده می شود تا حق هیچ بیگناهی پایمال نشود.

این اظهارات در حالی صورت میگیرد که افغانستان در جمع کشورهای صدرنشین فساد در جهان قرار دارد و چندی پیش نخست وزیر انگلستان ادعا کرده بود که فساد در افغانستان به صورت شگفت انگیزی وجود دارد.

تغییرات،

دادستان کل،

دادستانی کل،

عدلی،

فساد،

قضایی

لوی څارنوالی ،

مبارزه،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed