مجلس اختصاص یک کرسی به”اهل هنود”را رد کرد

15 دسامبر 2013

اعضای پارلمان کشور اختصاص کرسی برای” اهل هنود “را خلاف قانون اساسی کشور دانسته و با اکثریت آرا آن را رد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیسجمهور کرزی طی فرمانی از مجلس خواسته بود که به “اهل هنود “یک کرسی اختصاص دهند اما نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه ای آن را خلاف قانون اساسی کشور دانستند.

نذیراحمد حنفی، عضو مجلس نمایندگان گفت تنها کمیسیون صحت به این درخواست رأی مثبت داد در حالی که دیگر کمیسیون‌های مجلس این درخواست را مخالف قانون اساسی و ظلم در حق سایر اقلیت‌های دینی این کشور دانستند.

از سوی دیگر، احمد بهزاد، عضو دیگر مجلس گفت جمعیت اهل هنود متناسب با اختصاص یک کرسی در مجلس نیست.

براساس برخی گزارشها، حدود هفت هزار اهل هنود در کشور زندگی میکنند.

افغانستان

اهل

اهل هنود و سیک ها

مجلس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.